De laatste tijd is rondhangen een brandend actueel thema, geassocieerd met overlast en criminaliteit. Om dit beeld te veranderen, organiseerde Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) op woensdag 25 mei de studiedag 'Een integrale blik op rondhangende jongeren' in de Antwerpse bibliotheek Permeke.

Politici, politie en vertegenwoordigers van jeugdverenigingen bekeken beelden van rondhangende jongeren. Ook het boek 'De Hangman. Over jongeren in het straatbeeld' werd gelanceerd. In dit boek beschrijven tien experts 'hangjongeren' vanuit verschillende invalshoeken.

Sommige 'hangjongeren' storen geen buitenstaanders, andere wel. Diegenen die effectief overlast veroorzaken, werden natuurlijk niet goed gepraat. Wel vroegen de organisatoren om alles in perspectief te zien.

Rondhangen: leuk en leerzaam

Door het groeiende aantal regels in onze samenleving wordt regelloos en vrij rondhangen als abnormaal beschouwd. Maar rondhangen is van alle tijden en leeftijden. Het hoort bij opgroeien en bevordert de sociale ontwikkeling van jongeren. Ze ontmoeten vrienden en tasten grenzen af in een veilig klimaat. Door zich af te zonderen van hun ouders, krijgen ze meer autonomie en ontplooien ze hun identiteit.

Beperkte overlast

Wanneer jongeren overlast veroorzaken, valt moeilijk te bepalen. Een gevoel van onbehagen overvalt de ene persoon al sneller dan de andere. "De laatste tijd voelen mensen zich sneller onveilig. Achter alles wat anders is, schuilt gevaar", zegt Nathalie Van Ceulebroeck, organisatrice van de studiedag. "De media stimuleren die negatieve beeldvorming. Ze brengen vooral jongeren in beeld die de boel op stelten zetten."

Met de campagne Hangman wil de Vlaamse overheid een dialoog op gang brengen tussen buurtbewoners, jongeren en beleidsmakers. "Zonder dat de gebruikers elkaar hinderen, kunnen openbare gebouwen plaats bieden aan diverse groepen jongeren", meent coördinatrice Nathalie Van Ceulebroeck. Met deze studiedag hoopt ze nieuwe wegen te openen: "Hopelijk steken politici, veldwerkers, politieambtenaren en jeugdwerkers vandaag de koppen bij elkaar om meer ruimte voor jongeren te creëren."

© 2011 - StampMedia - Hoi-Fung Ng