Van dinsdag 16 augustus tot en met zaterdag 20 augustus organiseerde Kif Kif in samenwerking met ella – kenniscentrum gender en etniciteit - een Gender & Superdiversiteit summer school in het Antwerpse Zuiderpershuis. De beweging organiseerde een week lang workshops, lezingen en culturele activiteiten voor dertig deelnemers van diverse achtergronden. Kers op de taart was een slotdebat in het Ecohuis over superdiversiteit en migratie in het kader van de vluchtelingencrisis.

Kif Kif wil het debat over migratie vanuit positieve hoek benaderen, iets wat vandaag nauwelijks gebeurt. Volgens organisatrice Evelien Geerts heeft dit thema dringend nood aan nieuwe perspectieven. “Het valt op dat men in de Belgische politiek en media vooral pro- en contrastandpunten inneemt versus de toename van diversiteit in de samenleving, en versus het thema van (im)migratie in het bijzonder. Met deze summer school zoeken we samen met de deelnemers een weg uit dit gepolariseerde debat, en hopen we de alternatieve, kritische stemmen die zich al jaren laten horen vanuit het middenveld en het activisme, mee te ondersteunen.”

Vluchtelingencrisis

Claudia Bonamini (Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Warda El-Kaddouri (MO*, UGent), Didier Vanderslycke (Orbit vzw) en Marie Van Wayenbergh (Masir Avenir) zitten met elkaar aan tafel en gaan in debat over de huidige ‘migratiegolf’.

Waarom is het tijd voor nieuwe perspectieven over migratie en de vluchtelingencrisis? Volgens Claudia Bonamini (Vluchtelingenwerk Vlaanderen) bieden vluchtelingen wel degelijk een meerwaarde aan onze maatschappij. “Door ons concept van bescherming toe te vertrouwen aan vluchtelingen, beschermen we onze waarden en normen. In de laatste acht jaar zijn we onze trots op maatschappelijke bescherming verloren. Daarnaast zijn vluchtelingen ook heel sterke mensen die opkomen voor hun rechten, ondernemend zijn en over een krachtige overlevingstechniek beschikken.”

Diversiteit = geen doel

Migratie is van alle tijden, maar volgens Didier Vanderslycke (Orbit vzw) is de intensiteit van mobiliteit een belangrijke factor binnen het migratieproces. “Zo kent mobiliteit nu een vaste waarde. Het werk is tegenwoordig verplaatsbaar. Terwijl er vroeger gastarbeid uit de nabije omgeving werd gedaan (denk aan landen als Italië), ontstaat nu ook voor verre landen de mogelijkheid om naar ons land te immigreren. Deze interne Europese mobiliteit kent een historisch verschil dat impact heeft op het onderwijs, de werkvloer, enz.”

Warda El-Kaddouri pleit dat diversiteit geen doel mag zijn. “Onze manier van reageren op de huidige migratiegolf is erg verontrustend”, aldus El-Kaddouri. “We moeten dringend nadenken over de manier waarop we het probleem oplossen, want daar loopt het mis. Diversiteit mag geen doel zijn. We moeten strijden naar inclusie die rekening houdt met diversiteit. Met elkaar in dialoog treden is de boodschap.”

De weg naar de toekomst

Een belangrijk onderdeel binnen het migratieproces is dat we vreemde jongeren grondig voorbereiden op integratie. Maar hoe pakken we dat nu het best aan? Marie Van Wayenbergh ondersteunt Masir Avenir, het zomerproject ‘Inburgering voor jongeren’, georganiseerd door bon, het Brussels onthaalbureau voor Inburgering. Masir Avenir betekent “de weg naar de toekomst”, vertaald vanuit het Dari en het Frans.

Van Wayenbergh legt uit: “Tijdens dit project empoweren we ongeveer zestig jongeren in Brussel tussen zestien en achttien jaar. Op het programma staan maatschappelijke oriëntatie, Nederlands en socio-culturele activiteiten (workshops, muziek, sport, enzovoort). Zo leggen we hen uit hoe België in elkaar zit.”

Waarom is dit zomerproject broodnodig? “Er is geen inburgeringparcours voor vreemde jongeren onder de achttien jaar voorzien. Als ze hier aankomen, worden ze ingeschreven in onthaalklassen. Daar ligt het accent op taal, om daarna door te stromen naar de richting die het meest geschikt is. Voor inhoudelijke lessen over de Belgische samenleving rest helaas maar weinig tijd.”

Uit onderzoek bleek dat de jongeren vooral de mogelijkheid om bij te leren, de emotionele ondersteuning en de kans om nieuwe ervaringen op te doen enorm waarderen. Is dit het begin van een positieve weg naar de toekomst?

© 2016 – StampMedia – Gioia ArduiniDit artikel werd gepubliceerd door DeWereldMorgen.be op 23/08/2016