Holebileerkrachten in het katholiek onderwijs, het is een realiteit waar de koepelorganisatie van katholieke scholen in Vlaanderen niet meer om heen kan. Holebileerkrachten zijn welkom, maar voelen zij zich dat ook?

Op 6 juni 2002 ondertekenden Marleen Vanderpoorten (Vlaams minister van Onderwijs) en het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) een verklaring over gelijke kansen voor hetero- en holebileerkrachten. Hoe zijn de verhoudingen tussen holebileerkrachten en de onderwijskoepel sindsdien geëvolueerd? Alles lijkt de juiste richting uit te gaan, maar de finish is nog niet in zicht.

Homoseksualiteit nog steeds taboe?

Onderzoek van Greet De Brauwere wees in 2002 uit dat een op de vijf leerkrachten zijn homoseksualiteit op school verzweeg. Ze vreesden negatieve reacties, ontslag of het uitblijven van contractverlenging. En nu? Hoe holebivriendelijk is het katholieke onderwijs? Kan een holebi bij het sollicitatiegesprek zijn seksuele geaardheid ter sprake brengen?

"In het laatste decennium stelt het katholiek onderwijs zich meer open voor homoseksuelen", zegt Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het VSKO. "Het gaat ons en veel katholieke Vlamingen om het respect voor de eigenheid van elke mens. Holebileerkrachten zijn geknipt om te antwoorden op persoonlijke vragen over homoseksualiteit. Ik hoop dat ze ook vertellen over de zorg die zij hun partner toedragen, ook als het even moeilijk gaat."

Bart Turrekens geeft nu vier jaar les aan het Technisch Instituut Sint-Carolus te Sint-Niklaas. Zijn cv verwees naar activiteiten voor Wel Jong Niet Hetero, maar daar zag de school geen graten in. Sterker nog, op basis van zijn 'holebi-cv' nam de school contact met hem op.

Klachten

Of de situatie in werkelijkheid ook zo rooskleurig is, blijft de vraag. Discriminatie valt moeilijk aan te kaarten. "Het VSKO heeft geen ombudsman, enkel een interne klachtenprocedure", aldus Van Hecke. "De directie moet evenmin motiveren waarom ze een sollicitant niet aanneemt of het contract niet verlengt." Professor Stefan Sottiaux, coördinator van het Universitair Centrum voor Discriminatie- en Diversiteitsrecht, kent in Vlaanderen nog geen rechtszaken over holebileerkrachten. "Een Belg is niet snel geneigd klacht in te dienen. Discriminatie valt moeilijk te bewijzen. Het gelijkekansendecreet is bovendien nog maar tweeënhalf jaar van kracht."

Bij de twee grootste meldpunten voor discriminatie, in Antwerpen en Gent, kwamen nog geen meldingen over discriminatie van holebileerkrachten. De Holebifoon ontving de laatste achttien maanden evenmin klachten over het katholiek onderwijs. "Dit betekent niet dat de problemen van de baan zijn", stelt Katrien Vanleirberghe van Cavaria, de koepel van de Vlaamse en Brusselse homo-lesbische groepen. "Holebileerkrachten hebben nog steeds te kampen met pestgedrag, verzoeken om 'niet openlijk' te zijn... In het katholiek onderwijs vormen religieuze waarden en normen een handig excuus om holebi's te discrimineren, maar ook in andere scholen duiken dezelfde problemen op. Ondanks de positieve evolutie hebben we nog een lange weg te gaan."

Recht op gelijke kansen

In België verbieden artikels 10 en 11 van de grondwet discriminatie op basis van seksuele geaardheid. De Europese richtlijn (2000/78/EG) gaat in tegen discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid in de arbeidssfeer. Deze richtlijn is in België omgezet op federaal niveau in de antidiscriminatie wet van 2008 en op Vlaams-gewestelijk niveau in het gelijkekansendecreet van 2008. Alle wetteksten en jurisprudentie rond discriminatie staan op de website van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Mocht je willen praten over je ervaringen kun je terecht bij de Holebifoon. De Vlaamse meldpunten voor discriminatie van de steden Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout zijn bevoegd voor onderwijs. Ze kunnen advies en begeleiding aanbieden, maar mogen niet juridisch optreden.

Lees ook: Holebileerkracht ziet zichzelf als ambassadeur

© 2011 - StampMedia/Lessius - Ann Jansen en Katrijn Maes


Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 13/06/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Belg.be op 14/06/2011