“Als je het kan dromen, kan je het zien. Als je het kan zien, kan je het worden”, dat is het uitgangspunt van
IamSHERO, een Belgisch-Nederlands initiatief dat zich inzet voor diversiteit op de arbeidsmarkt voor vrouwen met een etnisch-diverse achtergrond.

Het project werd gelanceerd op 8 maart in teken van de Internationale Vrouwendag en loopt tot 8 maart 2017, de volgende Internationale Vrouwendag. IamSHERO wil jonge vrouwen motiveren en inspireren. Een jaar lang wordt gezocht naar een groep van tien jonge ambitieuze vrouwen tussen 17 en 23 jaar met een grote (ondernemers)amibitie.

Hiervoor wordt beroep gedaan op ‘sheros’, een groep invloedrijke vrouwen met een etnisch diverse achtergrond uit allerlei vakgebieden. Het gaat hier om zowel Nederlandse als Belgische mediafiguren, ondernemers en schrijvers, als minder bekende voorbeelden.

G(irls)20

“Elk meisje tussen 17 en 23 jaar kan zich opgeven”, vertelt de 22-jarige oprichtster van het project, Christelle Munganyende. Er wordt geen voorkennis verwacht. “Het enige dat we vragen is doorzettingsvermogen, talent en ambitie. ”

In het dagelijks leven studeert Munganyende Politieke Wetenschappen. Ze woont in Brussel, heeft de Nederlandse nationaliteit en Rwandese roots. “Als Afro-Europese groeide ik op met een multiculturele identiteit, afhankelijk van de vrienden ik heb, mijn opvoeding en de talen die ik spreek.”

Op jonge leeftijd zag ze in dat socio-economische verschillen de drijvende kracht zijn achter de verschillen in de kansen die haar klasgenoten kregen en de jongeren uit haar eigen wijk. Maar dit weerhield haar er nooit van haar passie te volgen. “Ik wist dat ik drie keer zo hard moest werken en heb dat ook altijd gedaan. Maar ik merkte ook dat je soms drie keer zo hard kan werken en er maar drie keer zo weinig voor terugkrijgt. Dat vind ik niet kunnen.” Ze geeft aan dat de kern meer is dan het geloven in jezelf.  “Ook de maatschappij moet in jou geloven. Voor mij kwam dat duwtje in de rug toen ik in 2015 meedeed aan de G(irls)20 (een globaal platform rond economische besluitvorming voor jonge vrouwen, red.).”

Erkenning

“Als migratiekind en ex-vluchteling vroeg ik me soms af of ik er wel bij hoorde in Nederland? Is dat mijn thuis?  Kon ik met mijn achtergrond Nederland wel vertegenwoordigen? Als je geselecteerd wordt voor een project als G(irls)20, krijg je wel een gevoel van erkenning.” Na deze ervaring kreeg Munganyende van de organisatie de opdracht om in haar regiogebied een eigen project op te zetten om arbeidsparticipatie van vrouwen te verbeteren.

Ze ging bij haar terugkomst in Nederland meteen aan de slag. Ze stelde een divers team samen van uiteenlopende persoonlijkheden, zowel mannen als vrouwen. “Voor mij was het vertegenwoordigen van de Europese Unie een bewijs van het nieuwe gezicht van Europa. De kleuren lopen uiteen, die kleuren maken ons mooi en die verschillen zijn onze kracht.”

Dialoog openen

IamSHERO heeft drie doelstellingen: een maatschappelijke en politieke dialoog openen, vaardigheden aanreiken en jonge vrouwen een financiële en mentale boost geven bij het najagen van hun ambitie. Het eerste kernpunt is eentje van discussie en inspireren.

“Het IamSHERO-project zal starten met een sociale mediacampagne, die de hele maand maart zal duren. Met IamSHERO willen we het over het belang van het kruispunt tussen gender en etniciteit hebben. Daarnaast willen we rolmodellen aanreiken aan een groot publiek. Er zijn genoeg rolmodellen dichtbij huis en dat gaan we laten zien.”

Inspireren

“Na de campagne, begin april, kiezen we tien meisjes waar we mee aan de slag gaan.” De jonge talenten zullen hierbij gekoppeld worden aan bekende en minder bekende ‘sheros’. Zij zullen optreden als coaches in Nederland en België. Het gaat om invloedrijke vrouwen uit de mediawereld, zoals de Nederlandse televisiepresentatrice Sylvana Simons, journaliste Diana Matroos en  de   Belgische  feministe Yasmine Schillebeeckx. “Wie kan het jonge talent beter begeleiden dan vrouwen die op hun eigen manier geknokt hebben als vrouw, als etnische minderheid of beide?”

Eén deelneemster maakt uiteindelijk kans op een beurs. “We hopen haar een mooi geldbedrag te schenken als financiële boost zodat ze haar droom kan na jagen, maar we willen dit natuurlijk voor meerdere meisjes te kunnen doen. Hoe meer donaties er zijn, hoe meer we kunnen betekenen voor de kandidaten.”

Diversiteit geen klaagbegrip

“Diversiteit is zeker geen klaagbegrip”, vindt Munganyende. “We moeten een vinger op de zere plek durven leggen.” Bovendien stelt ze dat dergelijke projecten steeds nodig zijn. “Als de problemen opgelost waren, hadden we het er niet meer over, maar het is nog erg actueel.” Ze verwijst naar een rapport van de OESO dat zegt dat Nederland en  België bij de slechtst presterende landen horen die op vlak van arbeidsparticipatie van etnisch diverse groepen. “Volgens de Nederlandse premier Rutte moeten etnische groepen zich gewoon invechten. Daar ben ik het mee eens, maar dit kan niet zonder samenwerking van de andere kant.”

Toekomstperspectief

Ondanks het ambitieuze karakter van IamSHERO spreekt Munganyende ook van een sprong in het diepe. “Het is ook eng, wat betreft de financiering. Ik hoop dat mensen van dit project horen en bereid zijn om te participeren. Er wordt veel gesproken over de politieke weg naar oplossingen, maar ik denk dat burgerinitiatieven niet vergeten mogen worden. Mijn team en ik willen de kans aangrijpen om een momentum te creëren.”

Ook tijdens Internationale Vrouwendag ligt de nadruk niet genoeg op het internationale karakter, vindt Munganyende. “Het is belangrijk om oog te hebben voor verschillende kleurrijke achtergronden die vrouwen hebben. Natuurlijk is het goed om problemen aan te kaarten, maar er moeten ook oplossingen gegeven worden.  Met IamSHERO bieden we dat. Het is nu aan het publiek en beleidsfiguren om te beslissen of ze er deel uit van willen maken of blijven hameren op de problemen.”

© 2016 – StampMedia – Sakina Elkayouhi


Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 25/03/2016
Dit artikel werd gepubliceerd door DeWereldMorgen.be op 25/03/2016