(GASmap) De gemeente Beernem is GAS pas in 2012 efficiënt beginnen te gebruiken. Toch kregen jongeren in dat jaar geen enkele sanctie. Gemeentesecretaris en sanctionerend ambtenaar Robert Focquaert kent het GAS-reglement niet goed en bevestigt pas na opzoekwerk dat GAS voor jongeren vanaf 16 jaar mogelijk zijn. Zijn enige taak als sanctionerend ambtenaar bestaat namelijk in het ondertekenen van een door de politiezone voorbereide sanctie. 

© 2013 - StampMedia - Gunther Malin & Stefan Kolgen


Deze infografiek werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 26/09/2013
Deze infografiek werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 26/09/2013