GENT - De Jeugdraad Gent vierde op vrijdag 1 maart haar twintigste verjaardag. De raad ontstond in 1993 en komt elke drie weken samen om jongeren een stem te geven in het beleid.

In de beginjaren was de Jeugdraad een vergadering van vertegenwoordigers van jeugdhuizen, -bewegingen en -ateliers, maar al snel veranderde de opzet. “We wilden verdergaan met de jongeren die echt wilden wegen op het beleid”, legt Frank De Staebel uit. De Staebel was vijftien jaar secretaris van de Jeugdraad.  “Door die ingreep is de Jeugdraad ook gegroeid en onafhankelijker geworden.”

Invloed op beleid

In het huidige bestuursakkoord staan veel punten die worden aangehaald door de Jeugdraad. Huidig voorzitster Liesbeth Cackebecke vindt dat er effectief geluisterd wordt naar de Gentse jongeren. “Er zijn wel degelijk dingen veranderd”, vertelt ze. “We hebben het voorbije jaar enorm hard gewerkt rond de verkiezingen. Op de regionale zender AVS verduidelijkten veertien partijen hun standpunten. Vijf daarvan waren op de hoogte van onze activiteiten. Daar ben ik trots op.”

Ook in het verleden had de Jeugdraad invloed, al was De Staebel daar niet altijd even blij mee. “Uiteindelijk las de oppositie gewoon onze adviezen voor op de gemeenteraad. Wij vonden dat niet altijd zo prettig omdat de gemeenteraadsleden dan de documenten niet doornamen.”

Niet enkel lokaal

De Gentse Jeugdraad geeft advies over heel uiteenlopende thema’s. Recent werd er gedebatteerd over de verkiezingen. De onderwerpen ‘geluidsnormen’, ‘jeugdwerk’ en ‘ruimte voor nieuw initiatief’ kwamen ook aan bod. “We vinden het belangrijk dat je als Jeugdraad nadenkt over andere thema's dan enkel je jeugdwerklokaaltje of je subsidies”, benadrukt De Staebel.

Soms wordt er advies gegeven over zaken waarvan de bevoegdheid niet enkel lokaal ligt. “We geven over alles onze mening”, zegt Cackebecke vastberaden. “Een voorbeeld is de vorming van het onderwijs in Vlaanderen. Want wie zit er in het onderwijs? De jongeren natuurlijk!”

Kwetsbare jongeren

De Jeugdraad moet volgens Cackebecke de gehele Gentse jeugd proberen te vertegenwoordigen. “We kunnen niet verwachten dat alle 70.000 jongeren in Gent dezelfde mening hebben. We proberen meningen vanuit alle mogelijke hoeken te verzamelen en daarmee aan de slag te gaan.”

“Als ik eerlijk ben, denk ik dat we vroeger voornamelijk met jeugdwerkthema's bezig waren. De Jeugdraad bestond immers voornamelijk uit vertegenwoordigers van het jeugdwerk”, bekent De Staebel. “Maar na een analyse door vzw Jong zijn we de aandacht beginnen vestigen op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.”

Waakhond

“We hebben niet het gevoel dat we iedereen kunnen bereiken”, geeft Cackebecke toe. Toch wordt er hard getimmerd aan een betere communicatie. Facebook en Twitter zijn daarbij de communicatiemiddelen bij uitstek. “Via onze open jeugdraden proberen we jongeren te engageren om actief mee te denken. We gaan flyeren en zoeken de mensen op straat op. Het is natuurlijk een illusie om alle jongelui te bereiken. Maar we doen onze uiterste best om een waakhond te zijn voor alle Gentse jongeren”, besluit ze.

© 2013 – StampMedia – Valerie Schreurs en Hans Kemme - foto: Haryo Sukmawanto


Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 06/03/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 06/03/2013