Jongeren worden met enorm veel keuzes geconfronteerd. Dat geeft niet alleen vrijheid, maar zorgt ook voor problemen. Om hen te begeleiden en te doen stilstaan bij deze moeilijke momenten, startte midden november het project Tussen Hoop en Hel in het Antwerpse jongerencentrum Kavka.

De toekomst ligt nog volledig open en de wereld aan je voeten. Maar wat daarna? Voor jongeren die zich vragen stellen bij het leven, benieuwd zijn naar wat er leeft bij leeftijdsgenoten of zich willen uiten op een artistieke manier is er het project Tussen Hoop en Hel onder leiding van Leen Heylen.

Zoekende generatie

Leen Heylen is psychologe en heeft zich de laatste jaren vooral toegelegd op het maken van theaterstukken. “Er komt als jongere heel veel op je af: nieuws, negatieve berichtgeving, … Het is allemaal heel angstgeladen,” vertelt Heylen. “Ik vroeg mij af hoe jongeren dat allemaal ervaren en daar mee omgaan. Wat zijn hun idealen? Waarin vinden zij hoop? Wat biedt hen houvast? En hoe bepalen zij hun waarden? Mensen zijn heel zoekend tegenwoordig. Dit is een zoekende generatie.”

Confronterend

Het project is er voor alle jongeren die de behoefte voelen dieper over het leven na te denken. Op de startdag midden november waren jongeren van Habbekrats en andere organisaties voor kansarmen aanwezig, maar ook jongeren die gecontacteerd waren door het theaterhuis HetPaleis. “Het was een enorme confrontatie om die twee werelden samen te brengen,” zegt Heylen. “Je wordt geconfronteerd met je eigen vooroordelen. Soms botst dat, maar dat is nu net een deel van het project.”

(Wan)hoop

Het thema Tussen Hoop en Hel is gebaseerd op wat de jongeren hoop biedt, en wat hen doet wanhopen of angst aanjaagt ten opzichte van de toekomst. Het zijn deze twee uitersten die centraal staan. Van hieruit wil Heylen gesprekken voeren en met jongeren filosoferen. De inhoud van deze gesprekken vormt de basis voor een theaterstuk en andere kunstzinnige activiteiten.

Uitersten

Wat zou je doen als je onzichtbaar was? Ben je dan alleen? Ervaar je dat als bedreigend? Deze en andere vragen vormen in het project de basis voor een groepsdiscussie. “Ik denk dat de meeste mensen die iets met kunst doen zelden vertrekken vanuit een positief gevoel,” vertelt Heylen. “Kunstenaar vertrekken meestal vanuit een positie van lijden. Het is juist door met kunst bezig te zijn dat je die twee uitersten tegenkomt.”
De toekomst zal niet minder onzeker zijn en zorgen niet minder gegrond, maar misschien verrijkt dit project je blik en geeft het inzicht. Dat is op zich al heel wat.

Toekomst

Ook tijdens de kerstvakantie zullen ateliers en workshops georganiseerd worden.
Het theaterstuk zal opgevoerd worden vanaf mei 2009. Daarnaast zullen dan ook werkstukken tentoongesteld worden in het Oude Badhuis op het Stuivenbergplein.

Voor meer informatie: Leen Heylen - 0478 286921 of heylenleenhotmail.com

© 2008 – StampMedia – Mara Matthijssens