ANTWERPEN - Het Charterspel is gebaseerd op het Charter van Kortenberg (1312) en draait om inspraak en participatie. Jongeren tussen 14 en 20 jaar krijgen spelenderwijs de kans om hun stem te laten horen. De eerste fase gaat van start op 5 oktober 2013.

Jongeren en politiek gaan wél samen

We horen vaak het cliché dat jongeren en politiek niet samengaan. Een argument daarvoor is dat politiek vaak te ver van hun bed ligt en dat wat besproken wordt in de politiek amper invloed heeft op hun leefwereld. Een ander argument is dat de materie en het taalgebruik te ingewikkeld zijn voor de gemiddelde jongere. Maar als jongeren worden uitgesloten op politiek vlak, is hun lauwe reactie daar dan geen logisch gevolg van?

Om jongeren hun stem te laten horen in de politiek werd het Charterspel ontwikkeld. Dat gebeurde in samenwerking met de Stichting Jong Actief en de gemeenten Antwerpen, Leuven, ’s Hertogenbosch, Zoutleeuw en Kortenberg naar het voorbeeld van het 700 jaar oude Charter van Kortenberg. Op het Magna Charta na was dat de eerste vorm van democratie waarop later ook de Engelse Bill of Rights en de Verlichting zijn gebaseerd. Het charter werd opgemaakt door Hertog Jan II en was een eerste grondwet voor het hertogdom Brabant. Om de 700ste verjaardag van het charter te vieren wilde de burgemeester van Kortenberg iets organiseren rond inspraak en participatie.

“Dat één jongere iets ondertekent, daar hebben andere jongeren niks aan. Het is wel zinvol om iets te creëren waarbij de jongeren zelf kunnen spelen en participeren,” meent Roel Camps, deskundige inspraak en participatie en projectleider Ambassadeur voor het Luisteren van de stad Antwerpen. Met het Charterspel krijgen jongeren een beeld over de werking van regel- en wetgeving.

Één spel, twee fasen

Het Charterspel bestaat uit twee fasen. In de eerste fase stellen jongeren op lokaal vlak beleidsadviezen op. De resultaten worden daarna overgebracht aan de Schepen van Jeugd. De tweede fase draait om de ideale stad in toekomst, dus op lange termijn. Na deze ronde worden de resultaten overgedragen aan Pascal Smet en aan een jeugdwerker van Europa. Per stad is er een eigen speelbord.

Op 5 oktober wordt er gespeeld in iedere stad apart, maar op 12 oktober komen de jongeren samen in Kortenberg om daar gezamenlijk te spelen. Voor de jongeren bestaat de mogelijkheid om slechts aan één fase deel te nemen, aangezien de fasen apart gespeeld kunnen worden. Na het spel kunnen de steden zelf een traject van het spel ontwikkelen. Het spel is zo opgebouwd dat het de komende jaren nog gespeeld kan worden.

Blijven luisteren

“De bedoeling van het spel is dat jongeren vanuit hun eigen leefwereld input en hun mening kunnen geven. Dat ze niet meer afgeschrikt worden en niet meer het ‘te-ver-van-mijn-bed-gevoel’ hebben,” zegt Camps.

De ontwikkeling van het spel duurde ongeveer anderhalf jaar. Gedurende die periode is het spel grondig getest en geëvolueerd. Na de verschillende testrondes werden de resultaten onmiddellijk verwerkt. De spelers kregen de kans om rechtstreeks met de ontwikkelaars van het spel te praten over wat ze goed en niet goed vonden. Tijdens het spel zelf konden de jongeren ook dingen aangeven. Vragen die niet goed te begrijpen waren, werden onmiddellijk aangepast. “Het is belangrijk dat steden het signaal blijven geven dat ze blijven luisteren naar kinderen en jongeren. Want daar draait het om,” aldus Camps.

© 2013 - StampMedia - Nasira Akaouch


Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 03/10/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 03/10/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Apen.be op 03/10/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 03/10/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 03/10/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Belg.be op 04/10/2013