De Vlaamse verkiezingen zijn weer in aantocht. In juni 2009 zal er een nieuwe Vlaamse Regering verkozen worden. Via het project 'Stem JOS' (Jongeren Over School) wil de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) te weten komen wat de schoolgaande jongeren graag anders zouden zien in het onderwijs.

De Vlaamse Scholierenkoepel is een vzw die alle leerlingenraden van het secundair onderwijs van Vlaanderen overkoepelt en hen vertegenwoordigt. Het hele jaar door organiseert de Vlaamse Scholierenkoepel allerlei activiteiten, maar volgens Ellen Windey van de VSK is het nu de eerste keer dat zo’n grote campagne gelanceerd wordt.

Spreekbuis

“De VSK fungeert als een spreekbuis voor leerlingen,” zegt Windey. “Wanneer de minister van Onderwijs een nieuw voorstel heeft, bespreken wij dit met de leerlingenraden. Één keer per jaar is er een inspraakdag waarbij die leerlingenraden rechtstreeks met ministers kunnen praten en discussiëren. Ministers zijn vaak zelf niet goed op de hoogte van wat er zoal leeft bij de scholieren. Met de verkiezingen op komst, leek het ons het ideale moment om met een groter project van start te gaan. Het grootste deel van de schoolgaande jeugd is niet stemplechtig, maar via JOS willen we hen toch een stem geven.”
Volgens Windey kent de VSK de laatste jaren veel succes. “We worden erkend als partner van het adviesorgaan Vlor, de Vlaamse Onderwijsraad. We vermoeden dan ook dat de Vlaamse Regering zeker zal luisteren naar onze voorstellen. Voor  een maximaal effect gaan we nog voor de verkiezingen lobbyen en overleggen met de ministers.”

Nieuwe partijen

Voor ‘Stem JOS’ verzon de Vlaamse Scholierenkoepel vier nieuwe partijen. Aan de hand van de actiepunten van elke partij kunnen leerlingen een eigen JOS-programma samenstellen, maar ook eigen ideeën zijn meer dan welkom. Het project loopt nog tot eind januari 2009.

OpOn!

De eerste partij heet OpOn en staat voor Open Onderwijs. De partij zegt o.a. dat scholen voldoende allochtonen en kansarmen moeten inschrijven en dat leerlingen met een (lichte) handicap in het gewoon onderwijs les moeten kunnen volgen. Open Onderwijs betekent ook dat de school na 16.00u toegankelijk moet zijn om te vergaderen, te sporten, enz.

LeLa!

Leren voor Later, daar draait het om bij de partij LeLa. Omdat je schoolcarrière in grote mate je toekomst bepaalt, moet de leerstof beter aansluiten bij wat je in de toekomst echt nodig hebt. Verder pleiten ze ook voor een verplichte stage in de derde graad en voor meer aandacht voor technologie en ICT op school.

MonS!

Als het van MonS afhangt, moet de leerling niet enkel zwijgen en ja-knikken. De partij wil scholieren op hun strepen leren staan en gaat dan ook resoluut voor de Mondige Scholier. Volgens hen moeten scholieren meer kunnen bepalen wat, wanneer en hoe ze leren en hebben ze ook het recht om de manier van lesgeven van leerkrachten te evalueren.

LijV!

LijV beweert om wel wat meer om het lijf te hebben dan loze beloften en holle slogans. Meer sport op school, een verbod op frisdrank en gezonde en goedkope maaltijden,... het moet allemaal kunnen vindt LijV. Lekker in je Vel is hier de boodschap!

Uit de voorlopige resultaten van het project blijkt dat scholieren het meest bekommerd zijn om meer inspraak in het lessenpakket, het leren van vaardigheden, meer participatie in de klas en meer sport en beweging.

Voor meer informatie over VSK en het project Stem JOS:
www.vsknet.be

© 2009 – StampMedia – Astrid Boost