Al meer dan een jaar zijn de haan en de leeuw in ons land aan het bekvechten. Ondertussen hebben we de meningen van politici, journalisten en intellectuelen gehoord. Maar wat denken jongeren over de toekomst van België? StampMedia gaat op onderzoek.

Het debat over de toekomst van België leeft ook bij tieners. StampMedia trok naar de middelbare school OLVE in Edegem en vroeg of het lot van ons land de leerlingen interesseert en kreeg verrassende antwoorden.

De jongeren weten dat we in België een probleem hebben. De meerderheid wil dat het land één blijft. De voornaamste reden daarvoor is dat België nog kleiner wordt bij een splitsing en helemaal niet meer zou meetellen op internationaal gebied. Anderzijds zou een onafhankelijk Vlaanderen een sterkere economie kunnen ontwikkelen en zou het stopzetten van de geldtransfers naar Wallonië een pluspunt kunnen zijn.

Bij de jongeren die de actualiteit minder volgen is de mening opvallend milder. “Eigenlijk heb ik niet echt een mening over de toekomst van België. Ik ben gewoon blij als we niet splitsen.”, vertelt Marjan (4 ecwi.). Voor Maksim (4 lat.), die actief het nieuws volgt, liggen de zaken anders: “Ik zou graag bij Nederland gaan. Het lijkt me daar veel vrijer en minder bekrompen.” Toch zijn de meeste van zijn medeleerlingen het niet met hem eens. Volgens Jonas heeft Nederland een totaal andere cultuur: “We hebben cultureel gezien meer gemeenschappellijk met de Walen dan met de Nederlanders.”

Wat er zich in Brussel afspeelt, lijkt voor sommigen een ver-van-mijn-bed show. Toch zijn ze vrij goed op de hoogte van de crisis. “Omdat er zoveel media-aandacht voor is, wordt er ook in de lessen aandacht aan besteed”, deelt Joke (4 wet.) ons mee. “BHV is ons niet meer vreemd.” Maar wakker liggen ze er niet van. “Ik maak me meer zorgen over het gat in mijn portefeuille. Het leven wordt merkbaar duurder.”, merkt Michaël (4 ecwi) op. “Ze zouden beter iets doen aan die befaamde koopkracht. Dat is een echt probleem!”

De meningen over Wallonië zijn neutraal, maar af en toe wordt er wel kritiek geuit. Maksim vindt dat de Walen te weinig moeite doen om zich in te leven in de Vlaamse cultuur, al zijn er al bij al opvallend weinig vooroordelen. “De Walen zijn de slechtsten nog niet”, zegt Marjan. Ondanks hun soepele houding bekijken de leerlingen Wallonië toch als een apart gebied. Wanneer we vragen of ze zich Belg of Vlaming voelen, is het antwoord altijd Vlaming. “Enkel in het Buitenland voel ik me Belg”, legt Jonas uit. “Ik ben onlangs op jamboree geweest, een buitenlands kamp waar allerlei landen aan deelnemen. En zowel Vlamingen als Walen voelden zich gewoon Belg.”

© 2008 - StampMedia - Vincent Van Nauw en Joke De Swert