Al meer dan een jaar zijn de haan en de leeuw in ons land aan het bekvechten. Ondertussen hebben we de meningen van politici, journalisten en intellectuelen gehoord. Maar wat denken jongeren over de toekomst van België? StampMedia gaat op onderzoek.

Heeft Europa het recht in te grijpen als de federale crisis nog lang aanhoudt? Wat moet er gebeuren met de Europese instellingen in Brussel bij een splitsing? StampMedia vraagt het aan Durkadin Yilmaz, graduaat in Europees recht aan de Universiteit van Gent.

De Europese Unie mag zich nooit bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van een lidstaat. “Als Europa maatregelen zou treffen om de crisis in België te helpen oplossen, gaan ze hun boekje te buiten.”, zegt Durkadin. “Het is ook weinig waarschijnlijk dat de Unie dat zou willen doen. Ik denk zelfs dat de crisis in ons land Europa weinig interesseert. Het verdrag van Lissabon, dat een grondige herstructurering van de Unie inhoudt, is op dit moment de hoofdzorg.”

De onzekerheid over het voortbestaan van België kan met zicht op de toekomst wel bezorgdheid opwekken binnen de EU. Durkadin: “De instellingen van de Unie bevinden zich voornamelijk in Brussel. Het is niet goed voor de Unie dat die instellingen in een land liggen dat politiek instabiel is. Een splitsing zou dan weer inhouden dat er nieuwe landen worden gevormd die nog geen lid zijn van de Europese Unie. Dat land moet opnieuw het lidmaatschap aanvragen en de termijn waarop die landen aanvaard worden, kan een tijdje aanslepen. Het is ondenkbaar dat de instellingen zich in een land bevinden dat geen lid is van de EU.”

“In het buitenland is België gelijk aan Brussel”, vertelt Durkadin. Het hoofdkwartier van de NAVO en afdelingsgebouwen van de Verenigde Naties zijn er ondergebracht. Volgens Durkadin zal Brussel zelf moeten beslissen welke koers het wil varen als het tot een splitsing komt. “Elk volk heeft het recht op zelfbeschikking. Als de Brusselaars in een referendum voor onafhankelijkheid kiezen, kan dat. In dat geval komen ze onder direct bestuur van hun eigen parlement. Gezien de speciale functie die Brussel vervult op het Europees en Internationaal toneel is deze mogelijkheid niet ondenkbaar.”

Over het algemeen wordt aangenomen dat bij een splitsing de taalgrens de nieuwe landsgrens wordt. “Dit is echter niet zo evident als het lijkt”, weet Durkadin. “Er zijn veel Franstalige inwoners in de Vlaamse rand. Het zou dan ook best kunnen dat de internationale gemeenschap ons pas wil erkennen met andere landsgrenzen.” Bij de goedkeuring van een eventueel lidmaatschap kan Vlaanderen ook tegenwind verwachten van onder meer Spanje. Dat kampt met het afvallige Baskenland. Deze opstandige regio kan de erkenning van Vlaanderen aangrijpen om zich ook onafhankelijk te verklaren. De conclusie van Durkadin is duidelijk: “Europa kan ons niet helpen, maar wij kunnen de Unie wel schaden.”

© 2008 - StampMedia - Vincent Van Nauw