Jongerenwerkloosheid is niet voor niets één van de vijf kernthema’s waaraan de workshops op het EYE-evenement worden opgehangen. De problematiek stelt zich immers niet enkel meer in landen waar grote crisis heerst, maar verspreid zich razendsnel over heel Europa. Net daarom is er dit weekend veel aandacht om samen aan oplossingen te werken.

De Europese Unie nam daarvoor reeds initiatief door het invoeren van “Youth Guarantee”: wanneer een regio cijfers van minstens 25% jongerenwerkloosheid kan voorleggen, krijgen ze subsidies om elke werkloze jongere binnen de vier maanden “zekerheid” te garanderen. Die zekerheid bestaat erin om ofwel een job, opleiding of stage aangeboden te krijgen.

“Een goed idee”, vinden Lotta Coenen en Mohammed Junior. Zij verrichtten voorafgaand aan deze trip naar Straatsburg heel wat denk- en actiewerk rond jongerenwerkloosheid. Ze deden dat in het kader van “De schoonmoeder aller verkiezingen”, een project dat jongeren hun eigen campagnes liet bedenken, uitwerken en tenslotte ook voorstellen in het Vlaamse Parlement.

Als verlengstuk daarvan hopen ze hun stem te kunnen laten horen dit weekend. “Al is dat niet gemakkelijk tussen al die jonge politici, die niet samenwerken maar vooral hun eigen mening willen doorduwen. Het lijkt wel vechten voor het grootste stukje kaas”, aldus Mohammed.

Zelf gelooft hij dat werkloze jongeren gebaat zouden zijn bij een extra medewerker bij VDAB die jongeren gidst doorheen de vele werk-, opleidings- en stagemogelijkheden in Europa. Lotta benadrukt dan weer dat er reeds in het secundair onderwijs nood is aan stages in het werkveld. Op die manier verwerven jongeren de o zo broodnodige ervaring waarnaar werkgevers steevast vragen.

Doet Europa genoeg?

“Maar wat met regio’s waar de werkloosheid minder dan 25% is,” vraagt Tom Van de Kendelaere zich af. Jawel, er zijn nog Belgen in de zaal. De voorzitter van Jong CD&V Limburg richt zich tot de goedgevulde plenaire zaal op de workshop over Youth Guarantee: “In België komt zo alleen Brussel in aanmerking voor subsidies, moeten we in de rest van het land de jongerenwerkloosheid gewoon negeren? Er is nood aan extra subsidies en een verlaging van de grens van 25%,” stelt de jonge politicus.

Die inspanning is volgens de voorzitter van de European Youth Foundation nog niet genoeg. Hij wijst erop dat Youth Guarantee jongerenwerkloosheid nooit kan oplossen als de basis van het probleem niet erkend wordt. “Hoe ga je jongeren binnen de vier maanden een job aanbieden als er geen jobs zijn? En hoe garandeer je dat iedereen een job krijgt als de arbeidsmarkt meer dan ooit een uitsluitend systeem is?”

Een Duitse trajectbegeleider van werkloze jongeren valt hem bij: “Zelfs wanneer jongeren zich aanbieden, tonen waarom ze nuttig zijn voor de arbeidsmarkt en aan die capaciteiten ook werken, krijgen ze het deksel op de neus. Ervaring is en blijft een probleem dat met een paar maanden steun via Youth Guarantee niet verholpen wordt.”

"Steek zelf de handen uit de mouwen"

En dus is er nood aan het creëren van nieuwe jobs. In een vergaderzaal aan de andere kant van het Europese Parlement komen een vijftigtal jongeren samen om daarover te debatteren. Voor het eerst valt op dat de ideeën die er klinken niet voornamelijk uit linkse hoek komen. Dat komt omdat de jongeren een bepaalde partij toegewezen kregen en hun standpunten ook vanuit die rol vertolken.

Zo wordt er tegengewicht gegeven aan het idee om Youth Guarantee extra te gaan financieren, vanuit de overtuiging dat er vanzelf jobs zullen ontstaan als de crisis overwaait. “Investeren in bedrijven is interessanter, want doordat deze groeien zal de mens er indirect voordeel uit halen,” aldus Stefanie Hümsche, die de rol van een extreem-rechtse politica opneemt.

Een interessante discussie over het al dan niet centraal stellen van de mens in dit verhaal volgt. Hoewel de meerderheid van de jongeren aangeeft te geloven in het systeem van Youth Guarantee om jongerenwerkloosheid te bestrijden, spreken de jongeren ook vaak hun eigen generatie aan: “Steek zelf de handen uit de mouwen,” vraagt een jonge Duitse trajectbegeleider. “Act in plaats van react. Ga niet alleen in op wat je aangeboden krijgt, maar gebruik je talenten om te laten zien dat je een meerwaarde op de arbeidsmarkt bent. Alleen zo kan een systeem als Youth Guarantee werken.”

© 2014 – Deredactie.be ism StampMedia – Linde De Ceuster


Dit artikel werd eerst gepubliceerd door Deredactie.be op 10/05/2014
Dit artikel werd eerst gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 13/05/2014