Vandaag vinden de Europese verkiezingen al plaats in Nederland. Volgens de eerste berichten valt de opkomst tegen. Met het oog op zondag wil Isabelle Gheldolf, 22 jaar oud, het belang van de Europese Unie extra in de verf zetten. “Besluitvorming in de Europese Unie is een prachtig staaltje van democratie en internationale samenwerking”, stelt zij.

Op 25 mei trekken we naar het stemhokje om vertegenwoordigers van drie verschillende parlementen te kiezen. Het gaat om de regionale, federale en Europese verkiezingen. Die laatste verdwijnen onterecht wel eens in het niets tussen de electorale spelletjes van de nationale partijen. Terwijl enkel de EU de grote uitdaging van de 21ste eeuw kan overwinnen.

Het effect van de verkiezingsuitslag op het Europese beleid mag niet onderschat worden. De uitslag bepaalt welke visie domineert in het parlement als het hun beurt is om wetsvoorstellen goed te keuren. Vooruitgang op het gebied van milieu is dringend en kan volgens mij enkel op Europees niveau.

Begin dit jaar heeft de Commissie een voorstel ingediend om het Europese klimaat- en energiebeleid te herzien. Eén van de punten is de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 40% tegen 2030 en zelfs met 80% tegen 2050. Die doelstelling kan enkel worden behaald als de lidstaten samenwerken. De klimaatverandering is immers een probleem dat de grenzen overstijgt.

Anti-Europees

Kiezers die de moeite doen om naar het stemhokje te trekken, neigen eerder op politieke partijen te stemmen die extreme of anti-Europese standpunten hebben, zoals de NV-A en Vlaams Belang in België, de PVV in Nederland en Front National in Frankrijk. Die trend zal zich waarschijnlijk verder zetten bij de Europese verkiezingen. Die rechtse partijen pleiten voor een beperkte samenwerking tussen de lidstaten.

Ik geloof dat de Europese Unie in staat is om op het wereldtoneel een rol te spelen. Europa heeft de ambitie om maar liefst 20 procent, of ongeveer 180 miljard euro van het budget, aan klimaatmaatregels te spenderen. Daarmee zal ze de koploper in milieubeleid worden in de wereld. Maar zulk beleid kan enkel tot stand komen met democratische legitimiteit. Dat wordt verschaft door het Europees parlement, mits voldoende opkomst bij de verkiezingen. Daar komen jij en ik bij kijken, de individuele burger.

Complex web

De Europese politiek heeft geen gezicht in de vorm van een regering zoals bij de nationale politiek. Het is een complex web van politiek, besluitvorming en beleid dat wordt beïnvloed door een heleboel mensen. Die ingewikkelde, ondoorzichtige structuur veroorzaakt een je m’en fou-houding bij de kiezer. “Europa is een ver-van-mijn-bed-show en mijn stem maakt niet veel uit.”

Maar op elk niveau van de Europese beslissingsprocedure heeft iemand wel iets in de pap te brokken. Hetzij de biolandbouwers die zich over de grenzen heen organiseren om hun stem te laten horen aan de Europese beleidsmakers. Of lobbyisten, ingehuurd door grote bedrijven, die ronddwalen in de gangen van het Europees parlement in Brussel en parlementsleden proberen te overtuigen om te stemmen in hun voordeel.

Besluitvorming in de Europese Unie is een prachtig staaltje van democratie en internationale samenwerking. Het tart mijn verbeelding dat samenwerking tussen 28 enorm diverse staten mogelijk is. Ik discussieer met mijn vrienden over welke film we samen willen bekijken en daar geraken we nog niet eens uit. Laat staan akkoorden bereiken die invloed hebben op 507 miljoen Europeanen. Om een schakel te zijn in deze enorme ketting, moet je enkel op 25 mei een geïnformeerde keuze maken in het stemhokje.

© 2014 – StampMedia – Isabelle Gheldolf


Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd op 22/05/2014