Voetbalclub KFCO Wilrijk telt onder zijn 300 jeugdspelers 40% spelers van andere origine. De samenwerking tussen die verschillende culturen binnen eenzelfde ploeg is soms moeilijk. Te weinig betrokkenheid van ouders bij de club is het voornaamste probleem. KFCO Wilrijk werkt hieraan met de inzet van diversiteit op het veld. Intussen is het Wilrijkse project een voorbeeld voor Vlaanderen.

Goede communicatie

Ouders van andere herkomst spreken de taal niet en komen daarom naar weinig wedstrijden. Ook laten ze tombola's en andere acties links liggen. Na een aantal gesprekken tussen bestuur, trainers en ouders heeft de voetbalclub beslist actie te ondernemen. Hoewel KFCO Wilrijk 40% allochtone spelertjes heeft, zijn mensen op hogere bestuursniveaus nooit van andere origine. Daarom was er de actie "délégués", waarbij de ploeg voor meer vertrouwensfiguren zorgde.

Ploegverantwoordelijken

Samen met het Antwerpse minderhedencentrum De8 trok de voetbalclub kleurrijke straathoekwerkers aan en zette ze in als ploegverantwoordelijken. Een délégué zorgt er bijvoorbeeld voor dat iedereen correct is ingeschreven op het wedstrijdblad, dat de truitjes van de spelers gewassen zijn of zelfs dat de scheidsrechter zijn drankje krijgt tijdens de rust. Maar het is vooral ook de persoon waar ouders en spelers met al hun vragen en problemen terecht kunnen.

Inspiratiebron

De samenwerking tussen KFCO Wilrijk en De8 is een inspiratiebron voor andere verenigingen, onder andere Scouts en Gidsen Vlaanderen. "Wij zien veel kinderen van andere herkomst bij de jongste leeftijden, maar later haken ze te vaak af", aldus Joke Laukens van de Scouts en Gidsen Vlaanderen. "Met de hulp van dit voorbeeld willen we hier iets aan veranderen". De scouts neemt nu al initiatieven. In de zomer is er "Open Kamp", een kamp voor jongeren die de weg naar scouting niet echt vinden.

Het Kennisknooppunt Interculturaliseren organiseert maandelijks een bijeenkomst voor organisaties uit de sectoren sport, cultuur en jeugdwerk om kennis over te brengen. De organisatie verzamelt informatie over projecten die verschillende culturen met elkaar in contact brengen, en geeft die door aan jeugdverenigingen en sportclubs.

© 2009 – StampMedia – Thomas De Ridder


Dit artikel werd gepubliceerd door Gazet van Antwerpen - online op 16/03/2009
Dit artikel werd gepubliceerd door Kif Kif vzw op 19/03/2009