Afgelopen weekend vond Kilalo’s 'Lets Talk About Kroeshaar'-event plaats. Het evenement had als doel om een uitwisselingsplatform te vormen voor iedereen met interesse in kroeshaar, zowel vanuit esthetisch perspectief als een meer sociaal-politiek perspectief. Bezoekers namen deel aan lezingen over skin bleaching, cultural appropiation en turbanisme. Versiety Media sprak met Sandrine Ekofo, bezieler van Kilalo, en Hélèn Perpetue Mpola Mbaya, bestuurslid bij Kilalo.

Sandrine Ekofo (28)

Kan je Kilalo even voorstellen?

Kilalo is een organisatie waarbinnen 8 hoogopgeleide jongeren met een Afrikaanse achtergrond, initiatief hebben genomen om huiswerkklas te bieden aan jongeren met Sub-Saharaans Afrikaanse achtergrond. De huiswerkklas is bedoeld om de doorstroom naar het secundair onderwijs te vergroten. Daarnaast biedt Kilalo ook culturele activiteiten aan, gericht op identiteitsvorming. Onder Kilalo creëren ervaringsdeskundigen/rolmodellen een ontmoetingsplaats waarbij dat de dubbele identiteit, waarmee bepaalde jongeren dagelijks geconfronteerd worden, bespreekbaar wordt gemaakt.

Waarom is een event als Let’s Talk About Kroeshaar belangrijk?

We zijn allemaal Antwerpenaar, maar in een multiculturele stad als Antwerpen hebben velen onder ons ook een andere origine die we steeds met ons meedragen. Met Kilalo merkten we dat veel jongeren van Zwart-Afrikaanse afkomst zich vragen stelden over hun haar; hoe het te verzorgen en hoe het gepercipieerd wordt door anderen. Daarom wilden we met Kilalo een plek creëren waar deze mensen een antwoord zouden krijgen op deze vragen.

Wat voor workshops stonden er op het programma?

Het programma was gevarieerd. Zo was er de workshop Turbanisme, waar social media-fenomeen Sarah Dimani uitleg gaf over de verschillende manieren waarop je een hoofddoek rond je haar kan wikkelen. Verder hebben we ook een lezing gehouden over cultural appropiation, een term waar veel mensen ondertussen vertrouwd mee zijn. Dan was er ook een lezing over skin-bleaching door Durotimi Olawaiye, waar hij uitleg gaf over dit fenomeen. Tenslotte was er een workshop over de basics van kroeshaarverzorging.

Hélèn Perpetue Mpola Mbaya (24)

Kan je je kort voorstellen?

Ik ben Hélèn Perpetue Mpola Mbaya. Ik ben maatschappelijk werkster van opleiding (Dit jaar afgestudeerd bij KdG, campus Zuid). Als werk, begeleid ik NBMV (Niet-begeleide Minderjarige Vluchtelingen) bij JOBA Vluchtelingenwerk. In mijn vrije tijd, ben ik een actief als bestuurslid van Kilalo en volg ik Arabische les.

Wat is het nut van events als Kroeshaar voor de Afrikaanse diaspora?

Het is mooi om te zien hoe mensen van verschillende origine samenkomen om elkaar te motiveren. We willen met dit event de Afrikaanse diaspora op de kaart zetten en één stem vormen voor onze gemeenschap. Er zijn ook andere mensen aanwezig die hun eigen initiatieven hebben. Het is dus ook een mooie gelegenheid om onderling te netwerken.

Wat staat er de komende maanden op de agenda bij Kilalo?

Dankzij de burgerbegroting hebben we middelen gekregen om betrokkenheid van ouders, interculturele samenwerking en identiteitsvorming te stimuleren via culturele activiteiten. Wat er in 2016 nog op de agenda staat is het kerstdiner; we willen niet enkel Kerstmis vieren, maar mensen van verschillende nationaliteiten samenbrengen. In 2017 zullen er events plaatsvinden rond zwarte liefde, vrijetijdsbesteding en uiteraard onderwijs. Bij dat laatste, wil Kilalo nauwer samenwerken met plaatselijke scholen en leraren.

Welke boodschap wil je meegeven aan jongeren?

La vie est belle, ondanks de tegenslag, zorg en pijn. We worden niet allemaal met dezelfde startkansen geboren, maar we worden wel allemaal met de wil en de kracht geboren om de cirkel te doorbreken. Ik raad jongeren aan om gefocust te blijven op wat zij willen. Hoe cliché het ook klinkt, het leven is vallen en opstaan, maar zeker de moeite waard.
Bekijk de beelden van het event hier.

© 2016 – Versiety/StampMedia – Lieven Miguel Kalondo - Hugues Ntoto