© StampMedia
reacties (1)

(Erasmix) Op het einde van volgende maand gaat in Qatar de belangrijke klimaattop van de Verenigde Naties van start. Daar beslissen de wereldleiders over de opvolging van de Kyoto-klimaatafspraken.

Van 26 november tot 7 december 2012 vindt de 18de klimaatconventie van de Verenigde Naties plaats in Doha, Qatar. Een van de grootste uitdagingen voor de top in Doha is een opvolger vinden voor het Kyoto-protocol, dat afloopt op 31 december 2012. Op de klimaattop vorig jaar in Durban werd overeengekomen dat de doelstellingen voor de opvolger van Kyoto in de loop van 2012 moesten opgesteld worden.

Het vervolg op het Kyoto-akkoord zou in theorie in werking moeten treden vanaf 1 januari 2013. "Stel dat er in Doha een akkoord komt en dat het in wetten en regels wordt gegoten, dan is het bijna onmogelijk dat dit akkoord op 1 januari 2013 effectief in werking zal treden”, zegt Peter Wittoeck, klimaatexpert en het hoofd van de Belgische delegatie voor de klimaattop in Qatar. "Dat wil dus zeggen dat de landen kunnen doen wat ze willen, tot de wetgeving is aangepast." Dit zou een stap achteruit zijn en de hoop om de klimaatdoelstellingen tegen 2020 te behalen, wordt dan steeds kleiner. Een van die doelstelling is dat de Europese Unie twintig procent van de brandstoffen uit duurzame energie moet halen. Daarnaast moet de Unie de uitstoot met twintig procent terugdringen, ten opzichte van 1990.

Kyoto-protocol

Het Kyoto-protocol loopt af op 31 december 2012. Maar er is nog steeds geen opvolger voor gevonden. "Een akkoord is noodzakelijk om de klimaatsverandering tegen te gaan", zegt Peter Wittoeck. Het Kyoto-akkoord werd in 1997 opgesteld om in de periode 2008-2012 de wereldwijde uitstoot te verlagen. De focus lag vooral op de geïndustrialiseerde landen, vanuit de gedachte dat de ontwikkelingslanden minder middelen voor handen hebben om een groene economie op te bouwen. De Verenigde Naties richtten ook een fonds op om ontwikkelingslanden financieel te steunen in het gevecht tegen de klimaatverandering.

De volgende periode

Op dit moment is afgesproken dat de temperatuur maximaal twee graden mag stijgen. Maar met de inspanningen die worden geleverd, zullen we deze limiet overschrijden. Zelfs met de meest ambitieuze beloftes zal de temperatuur met minstens 1, 3 graden te veel stijgen. Peter Wittoeck wijst de onderhandelaars op hun verantwoordelijkheden. "Als je nu begint te dollen met de plannen voor de opvolger van Kyoto, dan riskeer je dat er in Doha geen overeenkomst wordt behaald." Wittoeck verwijst naar de klimaattop in Kopenhagen in 2009, die een mislukking wordt genoemd. De top resulteerde wel in een akkoord, maar er werden geen bindende akkoorden gesloten tussen de ondertekenende landen. Als er in Doha geen akkoord uit de bus komt, impliceert dit dat al het voorbereidende werk teniet wordt gedaan.

© 2012 – Erasmix – Wouter Elsen


Reacties (1)

Klimaatexpert …

[...] (Erasmix) Op het einde van volgende maand gaat in Qatar de belangrijke klimaattop van de Verenigde Naties van start. Daar beslissen de wereldleiders over de opvolging van de Kyoto-klimaatafspraken.  [...]

Plaats een reactie