Antwerpenaars met burenruzies kunnen een van de negen burenbemiddelaars inschakelen. Samen met de dienst bemiddeling van de stad Antwerpen bemiddelen deze vrijwilligers bij onenigheid. De dienst wil vermijden dat buren met hun twisten naar de politie of de vrederechter stappen.

De burenbemiddelaars trachten buren in conflictsituaties te verzoenen. Daarbij krijgen ze begeleiding van vier vaste stedelijke buurtbemiddelaars, die de eindverantwoordelijkheid dragen over de afhandeling van de dossiers.

Praten helpt

Volgens buurtbemiddelaar Luc Vervliet moeten buren hun geschillen eerst onder elkaar proberen op te lossen. "Vaak hebben ruziënde buren een idee van wat de ander denkt, op grond van vooroordelen, zonder naar elkaar te luisteren." Alleen als praten niet helpt, raadt Vervliet aan om eerst de burenbemiddeling in te schakelen alvorens de politie of de vrederechter te contacteren. "Dat bespaart een hoop kosten en ellende", verzekert hij.

Zesentwintig mensen stelden zich kandidaat om burenbemiddelaar te worden. Na een selectieronde met kennismakingsgesprekken namen elf geïnteresseerden aan een vijfdaagse opleiding deel. Tijdens die intensieve vorming vielen twee kandidaten af.

Vruchtbare samenwerking

De dienst bemiddeling van de stad Antwerpen bestaat sinds 2009. In 2010 behandelde de dienst 68 burenbemiddelingsdossiers in het district Antwerpen. De meeste conflicten ontstaan door geluidsoverlast en vrijwillige bemiddelaars weten deze met succes op te lossen.

Voor meer informatie: 03 338 65 73, of bemiddeling [at] stad.antwerpen.be

© 2011 - StampMedia/Plantijn - Rogier Verschueren


Dit artikel werd gepubliceerd door Gazet van Antwerpen - online op 03/05/2011