Een aantal dagen geleden overleed Lee Kuan Yew. Hij was 31 jaar lang premier van Singapore en transformeerde het toenmalige derdewereldland tot een van de welvarendste staten in Azië. Zijn beleid geldt als een voorbeeld voor een succesvolle dictatuur. 

"Wat zijn onze prioriteiten? Eerst het welzijn en overleven van de bevolking, pas daarna democratische normen en processen die we van tijd tot tijd moeten opschorten." Deze uitspraak van oud-premier Lee Kuan Yew vat zijn visie perfect samen. Tijdens zijn regeerperiode van 1959 tot 1990 evolueerde Singapore van armzalig stadstaatje naar een veilig, modern en economisch stabiel land.

De snelle opmars van Singapore is een krachtig voorbeeld van wat een positieve dictatuur kan verwezenlijken binnen de tijdsspanne van één generatie. De haven van Singapore is de tweede grootste ter wereld en is de sleutel tot het economisch succes in de regio. Intussen is Singapore al jaren vaste klant in de top 20 van welvarendste landen ter wereld.

Kritiek

Het gebrek aan democratie in het land en de autoritaire stijl van Lee Kuan Yew oogstte uiteraard heel wat kritiek. Vooral de Westerse wereld is uiteraard allergisch voor het dictatoriale aspect van zijn regeerperiode. Ook na zijn aftreden in 1990 bleef hij de sterke man achter de schermen. De huidige premier van Singapore is de zoon van Lee Kuan Yew.

In eigen land wordt hij echter op handen gedragen. "Probeer maar eens een arm, ongeletterd, door malaria geteisterd, etnisch verdeeld eiland zonder natuurlijke grondstoffen en omsingeld door buurlanden die je willen annexeren te leiden vooraleer je zijn aanpak bekritiseert. Lee Kuan Yew toverde dat land eigenhandig om in een veilige en welvarende staat. Hij is een man die respect verdient", aldus een Singaporees op Twitter.

Alternatief voor logge democratie?

De doortastende aanpak van een dictator staat in schril contrast met het democratische stelsel waar de westerling zoveel waarde aan hecht. Een regering waarin niet over elke beslissing eindeloos moet vergaderd en gestemd worden, kan in theorie een pak sneller en efficiënter werken.

Expert in de Politieke Filosofie Tinneke Beeckman heeft daar echter haar bedenkingen bij. "Een probleem met democratisch verkozen regeringen is natuurlijk dat ze op korte termijn denken. Dat loont voor hen het meest. Politici kiezen er vaak voor om moeilijke problematieken naar volgende regeringen door te schuiven. Daar is uiteraard niet mee gezegd dat een dictatuur een betere bestuursvorm is dan een democratie. Dan gaat het eerder over een kwestie van een slecht functionerende democratie versus een goed functionerende democratie."

Mede door het stijgende onderwijsniveau in Singapore, klinken ook daar kreten op voor een democratischere manier van werken. Officieel is Singapore momenteel een parlementaire republiek, al wordt die in de praktijk nog altijd gerund door de People’s Action Party, de partij die sinds de Singaporese onafhankelijkheid in 1965 onafgebroken regeerde. Zij beheersen de media en onderdrukken politiek-afwijkende meningen. Van democratie is dus nog lang geen sprake in Singapore.

© 2015 – StampMedia – Wout Donckers