Niet iedereen kan op kerstdag in een warm huis het buikje rond eten. Met deze koude dagen moeten steeds meer mensen steun zoeken. Velen onder hen belanden op straat. Ook in Limburg neemt het aantal dak- en thuislozen toe.

In Hasselt leven ruim zestig dak- en thuislozen. De vijfendertig thuislozen worden gedeeltelijk opgevangen door vrienden en familie. Vijfentwintig daklozen moeten effectief overleven op straat. “In 2011 werden er binnen de gemeente tien daklozen geteld. De stijging is dus noemenswaardig”, betreurt voorzitter van OCMW Hasselt Frank Vandenhoudt (sp.a). Zeker tachtig procent van het aantal dak- en thuislozen is autochtoon. “Armoede discrimineert niet. Zo zie je maar dat iedereen vreselijk worstelt om alle eindjes aan elkaar te knopen.” Vandenhoudt zegt dat vijftien procent van de Belgen onder de armoedegrens leeft. “Het leefloon van 801,34 euro is teveel om te sterven en te weinig om van te kunnen leven. Onze instelling pleit sterk voor het optrekken van de grens naar 1000 euro. Tot nog toe helaas zonder resultaat”, aldus de OCMW-voorzitter.

Crisis

Dat er opvallend veel Belgen in moeilijkheden zitten en op straat belanden, wijt Vandenhoudt deels aan het sociale weefsel. “Personen van andere origine kennen doorgaans sterkere culturele waarden. Ze worden in een moeilijke periode vaak sneller ondersteund door de familie. In dat opzicht zijn wij misschien egoïstischer.” De economische crisis is volgens Vandenhoudt ongetwijfeld de voornaamste oorzaak van de ellende. “Dat aspect staat onlosmakelijk verbonden met het aantal mensen dat op straat belandt. Sommigen komen een faillissement financieel gewoon niet meer te boven. Anderen worden ontslagen en komen niet rond met een leefloon.”

Tal van problemen

Maar een probleem komt natuurlijk nooit alleen. “Vaak zien we dak- en thuislozen met een veelvuldigheid aan moeilijkheden kampen. Drugs, alcohol, schulden of psychische problemen zijn maar enkele factoren die het zo moeilijk maken om deze mensen opnieuw in de maatschappij te laten functioneren.”

Overleg

Vorige week was er druk overleg tussen onder meer het stadsbestuur van Hasselt, OCMW Hasselt, CAD Limburg, de procureur en de politie van de Limburgse hoofdstad. “Er is hoge nood aan extra opvang in Hasselt”, zegt Frank Vandenhoudt. "Weldra zal een nieuwe winteropvang voor alle hulpbehoevenden binnen de gemeente haar deuren openen. Bovendien moeten personen die gebruik wensen te maken van de voorziening zich geen zorgen maken over de bereikbaarheid. Waar nodig zal transport voorzien worden", legt Vandenhoudt uit. Waar de winteropvang precies gelokaliseerd zal zijn, was tot nu toe niet bekend.

© 2012 - StampMedia – Lieselotte Wröbel


Dit artikel werd gepubliceerd door Het Belang van Limburg - online op 27/12/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 27/12/2012