Leerlingen van het Koninklijk Atheneum Hoboken en het Stedelijk Instituut voor Secundair Onderwijs Marco Polo traden op 9 maart in debat met journalisten van bekende kranten. De negatieve beeldvorming van jongeren in de geschreven pers stond tijdens het debat in het sporthal van KA Hoboken centraal.

Enkele deelnemers geven hun mening over het debat rond de beeldvorming van jongeren in de media.

Beeldvorming

Doel van het project is om jongeren de kranten kritischer te laten lezen. Gedurende twee weken hebben een 100-tal leerlingen De Standaard, De Morgen en Gazet Van Antwerpen uitgevlooid op zoek naar artikels waarin jongeren centraal stonden. De leerlingen moesten nagaan hoe de jeugd in de geschreven pers wordt afgebeeld. “Over het algemeen worden jongeren negatief belicht. Daarnaast kwamen we al snel tot de conclusie dat jongeren heel weinig aan het woord komen. Doorgaans geven enkel specialisten hun commentaar”, vertelt Nathalie Cordon, leerkracht van KA Hoboken. “Verder wordt bij een crimineel feit, gepleegd door een allochtoon, meteen de link gelegd naar zijn culturele achtergrond. Maar bij een autochtoon kijkt de krant eerder naar de mentale toestand.” Met deze vaststellingen treden de leerlingen in debat met journalisten Lex Molenaar van Gazet van Antwerpen en Guy Tegenbos van De Standaard. Han Zinzen, hoofdredacteur van het jongeren media-agentschap StampMedia, werd verzocht om de stem van de leerlingen enigszins te versterken.

Negatief nieuws

Een leerling van Marco Polo bijt de spits af: “Waarom komen jongeren vaak negatief in de media? Over onze hobby’s en vrijetijdsbestedingen wordt nooit bericht”, vraagt ze zenuwachtig aan de journalisten. “Een goede krant moet ook het negatieve nieuws signaleren”, antwoordt Molenaar vastberaden. Journalist Tegenbos steunt Molenaar hierin en vertelt dat kranten de rol hebben om problemen te signaleren. “De zaken die fout gaan, moeten ook aangekaart worden”, aldus Tegenbos. Han Zinzen antwoordt: “Het is niet verkeerd om de zaken die fout gaan mee te delen. Maar dan moeten jullie ook het positieve aan bod laten komen, en dat gebeurt veel te weinig.”

Open voor dialoog

“Ik sta open om de manier van onze berichtgeving in De Standaard te veranderen. Ik wil met jullie gerust in dialoog gaan als jullie met concrete bewijzen in artikels kunnen aantonen dat onze krant bepaalde onderwerpen op een verkeerde manier belicht”, besluit Tegenbos. Na de discussie zijn de meningen van leerlingen afwijkend: “De journalisten wisten altijd iets te antwoorden op onze vragen. Ze konden zich goed verdedigen”, vertelt een leerling van KA Hoboken. Een andere leerling is minder tevreden met de antwoorden: “De journalisten draaiden vaak rond de pot. Maar hopelijk zullen de kranten dankzij de uitnodiging van Guy Tegenbos inzien hoe jongeren denken over de berichtgeving.”

© 2009 – StampMedia – Tekst: Haik Guevorkian, Audio: Thomas De Ridder


Dit artikel werd gepubliceerd door Gazet van Antwerpen - online op 11/03/2009
Dit artikel werd gepubliceerd door JeugdWerkNet op 11/03/2009
Dit artikel werd gepubliceerd door MO*-online op 11/03/2009