De vereniging voor Christen-Democratische Studenten (CDS) organiseerde dinsdagavond een debat met Yves Leterme in de Universiteit Antwerpen. Het is bekend dat de CD&V-jongeren zich kritisch uitlieten over de split met NV-A en het verderzetten van de regering. Daar wilde de CDS de premier wel eens over aan de tand voelen.

Geen Leterme

Helaas, het mocht niet zijn. Yves Leterme liet zich ter elfder ure vervangen door staatssecretaris Etienne Schouppe. Sam Voeten, praeses van CDS, verklaarde dat Leterme elke avond van de week topoverleg zou plegen met de ministerraad over de bankencrisis. “Hoewel de banken het al iets beter doen op de beurs heeft Leterme ons gezegd dat de toestand kritiek blijft,” deelde Voeten mee. Het spreekt voor zich dat er veel vragen over Fortis werden gesteld.

4,5 miljard

“Waarom heeft de overheid, de nationale banken en de CBFA deze crisis niet zien aankomen,” vroegen de studenten zich af. Schouppe antwoordde dat de regering al een tijdje met het dossier bezig was. “Maar we kunnen dat nieuws toch niet zomaar naar buiten brengen? Paniek op de financiële markten is het laatste wat we nodig hadden.” De kapitaalinjectie van 4,7 miljard die nodig was om Fortis te redden, stuitte bij de studenten op enige verwarring. Ze stelden zich vragen over welke weerslag die kapitaalinjectie zou hebben op de begroting die nu al op een tekort afstevent. Schouppe kalmeerde de studenten door te zeggen dat die 4,7 miljard niet in de begroting zal worden opgenomen. “Het enige wat de staat moet betalen zijn de rentelasten op de leningen die we daarvoor hebben afgesloten. Maar met wat geluk kunnen we die betalen met de dividenduitkering van de aandelen van Fortis.”

Nee voor Jong CD&V

De studenten waren verbolgen over de manier waarop Jong CD&V op het CD&V-congres aan de zijkant werd geschoven. Zij vonden dat de partij niet langer kon deelnemen aan de regering. Waarom CD&V de ‘nee-stem’ naast zich had neer gelegd, werd door Schouppe als volgt verklaard: “Het is de taak van de jongeren om te rebelleren. Ze hadden dus gelijk om ‘nee’ te zeggen, maar toch hadden ze ook geen gelijk. Het was noodzakelijk om onze leden te overtuigen van de regeringsdeelname. We moeten onze verantwoordelijkheid opnemen in sociaal economische dossiers.”

Geen geloofwaardigheid

Tot slot stelden de aanwezige studenten zich ook nog vragen bij de geloofwaardigheid van de CD&V. Schouppe gaf toe dat er de voorbije 15 maanden geen vooruitgang geboekt was. “Daarom is het nu noodzakelijk dat we dat wel doen in het communautaire dossier. We moeten ervoor zorgen dat alle partijen zich bewust worden van de noodzaak van verandering.” Toch had Schouppe geen argumenten genoeg om de zaal ervan te overtuigen dat de CD&V nog vooruitgang zal boeken voor de volgende verkiezingen.

© 2008 – StampMedia – Vincent Van Nauw