GENK - De actiegroep Limburgse Jeugd - Verkocht roept de Limburgse jeugd op om maandag 4 november lawaai te komen maken bij het Provinciehuis. Het lawaaiprotest komt er uit verontwaardiging dat de provincie 3,5 miljoen euro moet besparen en die bijna volledig bij de Jeugddienst neerlegt.

Michèle Bours van de Limburgse Jeugdraad hoopt dat maandag om 16.30u veel mensen zullen opdagen om de Provincie op andere gedachten te brengen. "We willen laten zien over wie het gaat als ze overleggen over budgetten."

Op de Facebookpagina waarschuwt de actiegroep dat het hele Limburgse jeugdbeleid op de helling staat. "Alles wat de voorbije jaren opgebouwd werd rond jongerencultuur, pop- en fuifbeleid, jeugdhuizen, toegankelijk jeugdwerk en project- en festivalsubsidies, dreigt zomaar te verdwijnen. Ook initiatieven die dit beleid uitdragen zoals Limbomania, DJ-mania, Comedymania, KPM, Limburg Speelt, het Eventforum en de Limburgse Jeugdraad worden waarschijnlijk afgeschaft."

Waarom zijn jullie begonnen met Limburgse Jeugd - Verkocht?

"Het is eigenlijk ontstaan uit verontwaardiging en teleurstelling. Wij kregen via een persbericht te horen dat er subsidies zullen verdwijnen en dat die besparing vooral bij de Jeugddienst wordt neergelegd. Wij waren geschokt dat we daarvan niets wisten en dat het al beslist was voordat wij als Jeugdraad gehoord waren. De Jeugdraad, maar ook andere organisaties die niet gebaat zijn bij het schrappen van het beleid, zijn met z’n allen rond te tafel gaan zitten om het te bespreken."

Wat doen jullie als actiegroep?

"Wij hebben een open brief geschreven aan de provincie Limburg, en aan het middenveld, jeugdorganisaties, jeugddiensten, jeugdverenigingen en de pers. We willen bekend maken dat er minder middelen zullen zijn voor de jeugd. Maar we willen ook visuele bewustmaking bij provincie Limburg. Het lijkt alsof ze zich bij de ‘Dienst Jeugd’ niks meer kunnen voorstellen. Met de actie ‘Limburgse jeugd maakt lawaai’ komende maandag, willen we laten zien over wie het gaat."

Wat zijn jullie verwachtingen van deze actie?

"We weten niet wat het teweeg zal brengen, maar we willen de jeugd vooral tot inzicht brengen. We weten dat er besparingen zullen zijn, maar het is heel spijtig dat het grotendeels bij de Dienst Jeugd gebeurt. Aangezien de beslissing al genomen is, willen we met de verantwoordelijken overleggen. Samen een oplossing zoeken, zodat we het beleid kunnen behouden."

© 2013 – StampMedia – Eva Vanderzande


Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 01/11/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 01/11/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Belang van Limburg - online op 01/11/2013