Mahara, de islamitisch geïnspireerde studentenvereniging aan de Universiteit Antwerpen, hield haar eerste infomoment. Mahara wil graag een divers publiek aantrekken: “Zowel studenten van universiteit als van de verschillende hogescholen, zowel moslims als niet-moslims”, verduidelijkt voorzitter Khalid El Jafoufi.

Mahara is de eerste levensbeschouwelijke studentenvereniging in Antwerpen. Op het eerste infomoment zijn alleen universiteitsstudenten uitgenodigd. “Da’s omdat de zaal in ‘Zomaar een Dak’, de pastorale dienst van de Universiteit Antwerpen, niet echt groot is”, verduidelijkt voorzitter en rechtenstudent Khalid El Jafoufi. En de zaal zat inderdaad vol.

Mahara wil studenten helpen om de wereld van de wetenschap en die van de islam te combineren. El Jafoufi weet al lang dat deze werelden wel degelijk te combineren zijn: “In het zesde middelbaar schreef ik mijn eindwerk over wat islamitische wetenschappers betekend hebben en hoe zij wetenschap rijmen met spiritualiteit.”

Bekwaamheid en expertise

Mahara is Arabisch voor bekwaamheid en expertise. “We willen dat een student expert is in het vakdomein van zijn studies en in de islam”, vertelt El Jafoufi. “Daarom willen we een sfeer creëren waarin studenten elkaar helpen bij hun studies. Als ervaren studenten moeten we als het ware een rode loper uitrollen voor toekomstige studenten, zodat zij de hindernissen, die voor ons nog struikelblokken waren, makkelijker kunnen nemen.”

Vandaag is onderzoek binnen de islam naar de achtergrond verdwenen. Dat vindt de rechtenstudent erg jammer. Mahara organiseert daarom verschillende activiteiten. Zo kan iedereen zich inschrijven voor de opleiding Toegepaste Islamitische Wetenschappen. “Tijdens deze vijfjarige opleiding wordt er dieper ingegaan op de geschiedenis van de islam, de doeleinden…”, zegt El Jafoufi.

Feestje of munttheecantus?

Op de agenda van Mahara staan voorlopig geen TD’s of cantussen. Half oktober wordt wel een lezing gehouden door Sulayman Van Ael over de verhouding tussen academische studies en spiritualiteit. In november volgt nog een maatschappelijk evenement, waarop een minister uitgenodigd wordt. In oktober en november zijn er twee ActualiTea-avonden waarop leden in een serene sfeer en met thee en koekjes de actualiteit zullen bespreken.

In het tweede semester wordt onder andere een interreligieus evenement georganiseerd. Verder staat er na elke examenperiode een ontspannende activiteit op de agenda. “Die activiteiten worden georganiseerd door projectleiders. En als die een feestje of een munttheecantus willen organiseren, dan kan dat”, lacht El Jafoufi.

Gevarieerde ledenmix

Iedereen die studeert in een afdeling van de auha (associatie universiteiten en hogescholen Antwerpen), zijnde de Universiteit Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool en Karel de Grote-Hogeschool, kan voor 10 euro lid worden. “De beperking tot auha-studenten is statutair bepaald. Maar ik zal hierover nog overleg plegen met de bevoegde instanties, zodat op termijn hopelijk ook studenten van andere universiteiten en hogescholen lid kunnen worden.”

(Foto © Stefan Lambrechts) (Foto © Stefan Lambrechts)

Ook studenten van de buitencampussen van de universiteit kunnen lid worden, al zullen de meeste activiteiten plaatsvinden op de stadscampus. “Dat heeft te maken met de beschikbare lokalen”, verduidelijkt El Jafoufi. Ook het bestuur bestaat uit studenten van de stadscampus en de buitencampussen.

Slechts één bestuurslid  volgt les aan een hogeschool. Toch mikt Mahara op een divers publiek: “Iedereen is welkom. Zowel studenten van universiteit als van de verschillende hogescholen, zowel moslims als niet-moslims. Hopelijk hebben we over enkele jaren een gevarieerde ledenmix”, besluit El Jafoufi.

Meer info over Mahara vind je op http://www.mahara.be

© 2015 – StampMedia – tekst: Iris De Bondt, foto: Stefan Lambrechts