In en rond het Europese Parlement wordt door de deelnemers op tal van workshops stevig gediscussieerd en gewerkt om tegen zondagmiddag een bundel ideeën te kunnen presenteren. Om tussen de workshops door voor wat afwisseling en entertainment te zorgen is er in de schaduw van het Europese Parlement een gezellige markt opgesteld, YO!Village. Het Europese Jeugdforum, de koepel van jeugdverenigingen over heel Europa, staat in voor de organisatie.

In een van de kraampjes deelt David Garrahy met veel enthousiasme stickers uit met de woorden "love", "youth", en "future" op. David is beleidscoördinator bij het Europese Jeugdforum, en vertelt hoe ze met deze woorden de toekomstige leden van het Europese parlement willen warm maken om het Europese beleid jeugdvriendelijker te gaan maken.

“Samen met al onze aangesloten jeugdverenigingen werkten we elf beloftes uit. Nu voeren we campagne om politici die zich kandidaat stellen voor het Europese Parlement deze beloftes te laten ondertekenen, en daarmee te beloven van deze punten werk te maken als ze verkozen worden”, aldus David.

In de elf "pledges", zoals het Europese Jeugdforum ze voorstelt, vinden we bijvoorbeeld kwaliteitsonderwijs terug. Bij het ondertekenen van deze belofte verbinden politici zich ertoe te streven naar vrije toegang en kwaliteitsvol onderwijs dat jongeren beter voorbereid op werk. Een andere belofte richt zich specifiek op de jongerenwerkloosheid, door het opstellen van Europese maatregelen die jongeren de toegang tot de arbeidsmarkt moeten vergemakkelijken.

Niet enkel beloftes?

David benadrukt dat aan het ondertekenen van de beloftes voorwaarden tot engagement vasthangen. Zo staat er nu al vast dat er een commissie zal opgericht worden die nagaat of de verkozenen zich aan hun beloftes houden, na de stemming van het Europese beleid.

Voor het zover is organiseert het Europese Jeugdforum in juni ook een congres met alle verkozenen die zich geëngageerd hebben in dit project. “We zullen er informatie en bronnen aanbieden aan de politici, hen handvaten bieden om hun beloftes na te komen,” aldus David. “Ook zullen we alle geëngageerden samenbrengen in één werkgroep, om hen zo te stimuleren elkaar te versterken.”

Voorlopig ondertekenden zo’n 200 Europese kandidaten minstens zes van de elf beloftes. Op het Europese Jongeren Evenement dit weekend hoopt David jongeren die banden hebben met Europese kandidaten aan te zetten die banden te gebruiken om de politici onder druk te zetten om zich aan te melden.

Hij voegt eraan toe dat er in vergelijking met andere landen al veel Belgische kandidaten deelnemen aan het project. Zo bijvoorbeeld Kathleen Van Brempt en Bart Staes (zie foto), respectievelijk van de socialistische en groene Europese fractie. “Net als in heel Europa komen de kandidaten die zich engageren uit linkse hoek, ik roep dus iedereen op op hen te stemmen als je wil dat hier ook echt iets van in huis komt,” aldus David Garrahy.

© 2014 - Deredactie.be ism StampMedia - Linde De Ceuster


Dit artikel werd eerst gepubliceerd door Deredactie.be op 09/05/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 13/05/2014