Mano Mundo profileert zich graag als een laagdrempelig en toegankelijk festival. Dit jaar werd extra aandacht besteed aan het gehoor. Maar ook slechtzienden en blinden werden niet vergeten op het festival.

Mano Mundo onderstreept dat het de geluidsnormen respecteert die in 2013 doorgevoerd worden. De campagne Amai mijn (h)oren moet festivalbezoekers aanzetten zorg te dragen voor hun gehoor. In samenwerking met de Plantijn Hogeschool worden her en der op het terrein gratis oordopjes aangeboden. Ook staan er verscheidene decibelmeters die duidelijk weergeven wanneer het aangewezen is de oordopjes te gebruiken. Op die manier doet Mano Mundo er alles aan gedaan om de festivalbezoeker te sensibiliseren.

Om de blinden- en slechtziendengemeenschap in de kijker te zetten organiseerde het Vlaamse Platform voor Slechtzienden en Blinden in samenwerking met blindenzorg Licht en Liefde het project Art in the Dark. In een pikdonkere container konden bezoekers ondervinden hoe blinden en slechtzienden kunst ervaren. Door het zicht als zintuig weg te nemen, worden bezoekers gedwongen zich met andere zintuigen te behelpen.

Deelnemers werden onder deskundige leiding van een blinde gids door de ervaring geloodst. Guido Serpentiers is een van die vrijwillige gidsen. "Ik ben maar een medium in deze ervaring. De echte helden hier zijn de deelnemers, zij die kunnen zien en zich openstellen voor deze ervaring." Maxime is een van die deelneemsters. Een beetje verdwaasd komt ze uit de container. "Het is interessant je eventjes een stukje in de positie van een blind persoon te kunnen verplaatsen. Het is een ervaring van constante nieuwsgierigheid. En nu ben ik vooral heel erg nieuwsgierig om het beeld te kunnen bekijken." Dat mag helaas niet. Om de ervaring zo authentiek mogelijk te houden, krijgen deelnemers het beeld nooit te zien. Wel worden ze aangespoord hun visie van het kunstwerk op papier te zetten. Guido is erg blij met dit initiatief. "Ik hoop dat met dit project musea ook gaan inzien hoe belangrijk het voor blinden is om objecten te kunnen aanraken. Het zou prettig zijn mocht daar meer aandacht voor komen."

© 2012 - StampMedia - Leen Baeten, foto: Vincent Tillieux


Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 13/05/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 13/05/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 14/05/2012