Memisa lanceerde dit jaar de campagne ‘Mijn Mamamoment’. Op die manier wil het meer aandacht vragen voor de problematiek rond moedersterfte in het Zuiden. Memisa wil tegen 29 november 30.000 virtuele handtekeningen verzamelen van mensen die vinden dat elke moeder recht heeft op goede gezondheidszorg.

Memisa is een hulporganisatie die sinds 1988 ijvert voor kwalitatieve basisgezondheidszorg op lange termijn in het Zuiden. Aan de hand van kleinschalige projecten, structurele hulp en indien nodig noodhulp ijvert Memisa er voor kwalitatieve basisgezondheidszorg, vooral voor de meest kansarmen. Zo geeft ze onder andere opleidingen en bijscholingen aan medisch personeel. Memisa vestigt al enkele jaren de aandacht op moedersterfte. Enerzijds aan de hand van hun jaarlijkse eindejaarcampagne ‘Mama ik heb je nodig’, anderzijds gebeurt dat dit jaar met een nieuwe sensibiliseringscampagne ‘Mijn Mamamoment’, waarmee het de aandacht wil vestigen op het hoge aantal vrouwen dat tijdens de zwangerschap of bevalling overlijdt.

Slechte gezondheidszorg

Dagelijks sterven wereldwijd gemiddeld 800 vrouwen door complicaties tijdens hun zwangerschap of bevalling. Daarvan woont 99 procent in ontwikkelingslanden. In 80 procent van de gevallen zijn onder andere ernstige bloedingen, infecties en slecht uitgevoerde abortussen de oorzaak. Daarom is het belangrijk dat moeders tijdens de zwangerschap goed worden opgevolgd. Gebrek aan goede medische infrastructuur en medische assistentie belemmeren dat vaak. In 2000 ondertekende de VN de millenniumdoelstellingen om armoede uit de wereld te bannen. De vijfde millenniumdoelstelling streeft naar een betere gezondheid van moeders. Daarmee moet in 2015 de moedersterfte met driekwart afnemen en moeten alle vrouwen toegang hebben tot reproductieve gezondheidszorg. Memisa wil met haar campagne opnieuw de aandacht vestigen op deze vergeten millenniumdoestelling.

Mijn Mamamoment

“De voorbije jaren is er meermaals bespaard op het budget voor ontwikkelingssamenwerking”, aldus Frank de Paepe van Memisa. Om de millenniumdoelstelling waar te maken startte Memisa online een petitie tegen moedersterfte. Ze hoopt voor 29 november 30.000 handtekeningen te verzamelen. “We willen op die manier moedersterfte en de toegang tot basisgezondheidszorg in het Zuiden bij de politieke beleidsmakers onder de aandacht brengen. Maar daarvoor hebben we meer middelen nodig voor ontwikkelingshulp.”

De campagne ‘Mijn Mamamoment’ loopt nog tot 29 november, de dag dat Memisa haar 25ste verjaardag viert.

© 2013 - StampMedia - Nina D’Hollander


Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 14/10/2013