Jongeren moeten al vanaf 16 de kans krijgen om te gaan stemmen, dat is de mening van het Europees Jeugdforum. Hun voorstel wordt gesteund door sommige parlementsleden, maar het krijgt vanuit die kant vooral ook veel tegenkanting.

De komende Europese verkiezingen worden een belangrijke waardemeter voor het Europees Parlement. Over heel de Unie daalt de opkomst in het stemhokje en partijen zoals de UKIP van Nigel Farage stellen daarom de legitimiteit van de Europese vertegenwoordiging aan de kaak.

Een mogelijke oplossing voor de tanende opkomst, is een verlaging van de minimum stemleeftijd naar 16 in plaats van 18. Het thema lijkt het Europese Parlement alvast sterk te verdelen, want weinig partijen zitten daarover volledig op eenzelfde lijn.

Een voorbeeld daarvan is de partij van de Christendemocraten. Heinz Becker, Oostenrijks MEP voor de fractie: "De politiek heeft veel vertrouwen verloren. Daarom hebben we de steun van alle jongeren nodig, ook van die vanaf 16 jaar." Bij Christoph Schmidt, Duits lid van de Jonge Christendemocraten, klinkt het al helemaal anders: "Jongeren van 16 jaar oud zijn op dit moment helemaal nog niet volwassen genoeg om te stemmen."

"Nu is het het perfecte moment om de verandering door te voeren"

Een organisatie die tijdens het European Youth Event in Straatsburg het voorstel in de verf kwam zetten, was het Europees Jeugdforum. Woordvoerder Franziska Schwelm: "Zestien is een leeftijd waarop veel jongeren al grote verantwoordelijkheden toegemeten krijgen. Je kan in sommige landen bijvoorbeeld vanaf 16 de gevangenis in vliegen of trouwen, dus waarom zou je ook niet mogen stemmen?" MEP Becker zit volledig op dezelfde lijn: "De vraag is: geloven we in jongeren of niet? Ik denk dat nu het perfecte moment is om die verandering door te voeren."

Schmidt weerlegt die mening dan weer. "Het is een fout debat dat gevoerd wordt. Het probleem is niet dat die jongeren geen inspraak hebben, jongeren gaan gewoon niet meer stemmen. Daarom moeten eerst de politiek, onderwijs en media samenwerken om ervoor te zorgen dat jongeren opgeleid worden zodat ze een goed overwogen stem kunnen uitbrengen."

"Jongeren zijn niet aan het uitsterven"

Een vaak gehoord argument pro het voorstel is dat jongeren steeds minder hun stempel kunnen drukken op de politiek door de vergrijzing in vele Europese landen. "Ouderen hebben steeds meer te zeggen. Het gevaar bestaat dat zij heel de politiek naar hun hand zetten", verduidelijkt MEP Heinz Becker. Partijgenoot Schmidt denkt niet dat de vergrijzing het probleem is. "Jongeren zijn niet aan het uitsterven. De dalende opkomst is het grootste probleem."

"Afwachten wat het wordt"

Vreest het Europees Jeugdforum niet dat de steun die het krijgt van politici louter een stunt is in de aanloop naar de Europese verkiezingen over enkele weken? "Dat is altijd een risico, want we moeten wachten tot het nieuwe parlement is gekozen", zegt Schwelm, "pas dan kunnen we steun zoeken bij de politici".

Hoe denkt het Jeugdforum via Europa druk te zetten op de lidstaten? Heeft Europa überhaupt iets te zeggen over een bevoegdheid van de lidstaten? "Op zich heeft de EU natuurlijk niks te zeggen over die bevoegdheid. We proberen een debat op gang te brengen zodat de parlementsleden het idee in hun thuisland implementeren. Verder kunnen we op nationaal vlak samenwerken met verschillende jeugdorganisaties, zoals bijvoorbeeld de Vlaamse Jeugdraad", motiveert Schwelm overtuigd.

Jongeren zullen dus zelf moeten ijveren voor uitgebreid stemrecht. "Voorlopige resultaten van een poll uitgevoerd door het Jeugdforum tijdens het EYE tonen alvast aan dat Europees geëngageerde jongeren volledig achter het idee staan. Nu nog wachten tot na de verkiezingen", besluit de woordvoerster.

© 2014 - Deredactie ism StampMedia - Niels Timmermans


Dit artikel werd eerst gepubliceerd door deredactie.be op 11/05/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 13/05/2014