Ludo Serrien. © Kiana Kapemba

Een dak boven het hoofd is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ludo Serrien van de organisatie ‘De Woongenoten’ wil daar verandering in brengen.

Hoe hebben betaalbare huisvestingen bijgedragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van mensen in crisissituaties?

Ludo Serrien: “’De Woongenoten’ beheert momenteel elf woningen voor mensen in crisissituaties. Hoewel het nog te vroeg is om de verbetering van hun levensomstandigheden vast te stellen, bevinden ze zich nu in betere omstandigheden dan in de opvangsituatie. Wij zorgen voor betaalbare woningen met eerlijke eigenaars. Een stabiele huisvesting is cruciaal om aan andere persoonlijke en integratiekwesties te werken.”

Hoe heeft ‘De Woongenoten’ bijgedragen aan maatschappelijke voordelen zoals het verminderen van dakloosheid?

“We hebben enkele gezinnen geholpen die anders dakloos zouden zijn. Deze gezinnen hebben moeite met het vinden van huisvesting en zouden daardoor langer in de opvang moeten blijven dan gewenst. Het verblijf in de opvang maakt het moeilijk om een thuisgevoel te ontwikkelen, en in die zin hebben we enkele situaties van dakloosheid weten te voorkomen.”

“Kwetsbare huurders wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen, wat aanzienlijk hoge energiekosten veroorzaakt” – Ludo Serrien(De Woongenoten)

In hoeverre hebben betaalbare huisvestigingen invloed gehad op het herstel van mensen hun financiële status?

“Al jaren ervaren we een wooncrisis. De hoge kosten van huisvesting laten weinig over voor andere uitgaven, waardoor velen in financiële problemen verkeren. Kwetsbare huurders wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen, wat aanzienlijk hoge energiekosten veroorzaakt. De hoge woonlasten tegenover hun inkomen belemmeren een kwalitatief leven.”

Wat zijn de positieve gevolgen van een betaalbare huisvestiging?

“Uit onderzoek blijkt dat mensen met een stabiele woonst makkelijker de weg naar een job vinden. De integratie van de kinderen in de school en de buurt verloopt vaak ook veel makkelijker.”

Hoe kunnen burgers hun steentje bijdragen om deze kwetsbare huurders te helpen?

“Door ‘De Woongenoten’ te steunen. We kopen geschikte woningen op voor kwetsbare gezinnen binnen de woningcoöperatie ‘Wooncoop’. Daarnaast verzamelen we aandelen van ethische investeerders. Daarmee kunnen we woningen verwerven, renoveren en later verhuren aan kwetsbare gezinnen.”


Dit artikel werd gepubliceerd door Apen op 18/12/2023.

vorige volgende