© Vlaamse Jeugdraad

De afgelopen weken ging de Vlaamse Jeugdraad op zoek naar opvolgers voor de huidige jongeren- en jeugdwerkadviseurs. De veertig kandidaten voerden passioneel campagne, en zo’n vijfduizend jongeren brachten hun stem uit. Woensdagavond maakte uittredend voorzitter Alexandra Smarandescu in een filmpje de namen van de zestien uitverkorenen bekend. Tegelijk werden ook de prioritaire thema’s voor de komende drie jaar voorgesteld : mentaal welzijn, gelijke kansen en klimaat. 

De Vlaamse Jeugdraad (VLJR) is de officiële adviesraad van de Vlaamse regering die de bekommernissen van de jeugd op de agenda van de overheid zet. De Jeugdraad bestaat uit zestien adviseurs, acht jongeren- en acht jeugdwerkadviseurs. Om de drie jaar worden nieuwe vertegenwoordigers verkozen en het mandaat van de huidige adviseurs loopt eind deze maand af.

Alle Vlamingen en Brusselaars tussen twaalf en dertig jaar konden meebeslissen door te stemmen op de website van de VLJR. Stemmen kon tussen 9 en 22 november. In totaal voerden zevenentwintig kandidaat-opvolgers campagne om het nieuwe gezicht van de Vlaamse jeugd te worden. Woensdagavond maakte de uittredende voorzitter Alexandra Smarandescu de namen van de verkozenen bekend op Facebook.

 

Inzetten op mentale gezondheid

Vanaf 1 januari zullen Ajar Bentaha, Amir Bachrouri, Floren Muys, Loredana Cremery, Anita Nyame, Priscilla Keuppens, Lotus Li en Samuel-Joe Munanga drie jaar lang de belangen van alle Vlaamse en Brusselse kinderen en jongeren behartigen. Voor de jeugdverenigingen raakten Nick Beerens (Formaat), Jan Langeraert (Groep Intro), Franka Foré (Joetz), Marnik De Bondt (VDS), Maryline Thiry (Uit De Marge), Paulien Herck (Bamm!), Fien Morren (Globelink) en Ines De Geest (Chirojeugd Vlaanderen) verkozen.

 

Naast de adviseurs werden ook de prioritaire thema’s voor de komende jaren vastgelegd. Na een voorselectie op basis van een kwalitatief onderzoek, bleven nog vijf mogelijke thema’s over : armoede, gelijke kansen, openbaar vervoer, klimaat en mentaal welzijn. De kiezer stemde massaal op mentaal welzijn, maar ook gelijke kansen en klimaat worden speerpunten.

Gebrek aan representativiteit?

Toch werd de verkiezing van de thema’s deels overschaduwd door de kritiek op de voorselectie ervan. De steekproef van het kwalitatieve vooronderzoek zou niet representatief zijn voor de volledige Vlaamse jeugd, waardoor thema’s als veiligheid, inburgering en immigratie het niet haalden. Dat veroorzaakte deining op sociale media.

“We zijn zeer trots op het voortraject,” zegt voorzitter Alexandra Smarandescu, “maar we begrijpen zeker dat jongeren ook andere thema’s op de agenda van de Vlaamse Jeugdraad willen zetten. Daar is zeker ruimte voor.”

“In het touristentraject jong (waarin jongeren op zoek gingen naar de stem van andere jongeren over verschillende thema’s, nvdr.) werd onder andere gepolst waarom men een bepaald thema belangrijk vindt en welke uitdagingen daarbij horen. Dat vonden we waardevoller dan enkel de keuze voor een zeer ruim thema. Toch trekken we hier lessen uit voor de toekomst. Daarnaast kan iedereen via de werkgroepen nog mee bepalen hoe de verkozen thema’s zullen worden ingevuld, want dat staat absoluut nog niet vast.”

Werken aan naamsbekendheid

Dit jaar brachten in elk geval vijf keer meer jongeren hun stem uit dan bij de vorige verkiezingen. 4992 jongeren stemden dit jaar tegenover 912 drie jaar geleden. Al is dat nog steeds slechts een fractie van alle stemgerechtigden. “Het stemproces is niet laagdrempelig genoeg”, vindt ook Smarandescu. “Nu konden jongeren enkel stemmen via hun eID of de itsme-app. Die werkwijze is bepaald door de Vlaamse regering, maar wij zijn al langer voorstander van een vereenvoudigde manier om je stem uit te brengen. Interesse was er hoe dan ook. Zo bezochten maar liefst 52 000 bezoekers onze website tijdens de verkiezingsperiode, maar slechts 4 992 van hen brachten ook daadwerkelijk hun stem uit.”

“We werken wel volop aan onze naamsbekendheid. De Vlaamse Jeugdraad haalt steeds vaker de pers, op sociale media hebben we veel geadverteerd en voor de coronacrisis zijn we ook langsgegaan bij heel wat universiteiten, hogescholen en zelfs middelbare scholen. Het kan nooit snel genoeg gaan, maar we slagen er toch steeds beter in om jongeren te bereiken. Hopelijk zet die trend zich door in de toekomst.”

De acht nieuwe jongerenadviseurs: Ajar Bentaha, Amir Bachrouri, Floren Muys, Loredana Cremery, Anita Nyame, Priscilla Keuppens, Lotus Li en Samuel-Joe Munanga.

De acht nieuwe adviseurs uit het jeugdwerk : Nick Beerens (Formaat), Jan Langeraert (Groep Intro), Franka Foré (Joetz), Marnik De Bondt (VDS), Maryline Thiry (Uit De Marge), Paulien Herck (Bamm!), Fien Morren (Globelink) en Ines De Geest (Chirojeugd Vlaanderen).

vorige volgende