Op 1 oktober ging in Antwerpen naar jaarlijkse gewoonte de milieumaand van start. Dit jaar gaat extra aandacht uit naar energie. In het kader daarvan lanceerde de stad een energiebesparingsfonds dat inwoners tegen een zeer lage rente toelaat energiebesparende verbouwingen uit te voeren.

Energiebesparingsfonds

Met het energiebesparingsfonds kan je een bedrag van maximaal 10 000 euro lenen. Met het geld dat je op de energierekening bespaart door de investering, kun je dan je lening afbetalen. Het fonds kan onder meer dienen om een nieuwe stookketel te plaatsen, de isolatie uit te breiden of een energieaudit te laten uitvoeren. De rente voor leningen die in 2008 afgesloten worden, staat vast op 2%.

Educatie

Het grootste deel van de activiteiten tijdens de milieumaand is gericht op de leerlingen van het lager en secundair onderwijs. In bibliotheek Permeke worden bijvoorbeeld documentaires getoond in samenwerking met het EcoHuis en het jeugdfilmfestival. Na afloop vindt er met de leerlingen van het secundair een actieve nabespreking plaats. De leerlingen van het lager onderwijs krijgen korte, intensieve, maar zeer verscheidene workshops.

“Milieubewuste sfeer op de school”

“Dit is een goede zaak,” vertelt Isabelle Lescrenier, een Antwerpse studente met een hart voor het milieu. Volgens haar mag men niet alleen rekenen op de ouders voor een milieubewuste opvoeding: “Een deel van de verantwoordelijkheid ligt ook bij het bestuur en scholen. Ook zij moeten de komende generaties bewuster leren omgaan met het milieu en energie.” Lescrenier vindt dat naast initiatieven als de milieumaand op school meer aandacht aan het thema besteed moet worden. “Er zou een milieubewuste sfeer gecreëerd moeten worden. Zo komen de jongeren er elke dag mee in contact.”

Jeugdbeweging als ideale aanvulling

Hetzelfde vertelt Emilie Moens, Antwerpse studente en leidster bij Chiro Jerubo uit Boom. “Bij onze Chiro proberen we onze leden bewuster om te doen gaan met energie en milieu. Zo brengen we hen bij om het licht uit te doen wanneer het niet meer nodig is en hoe te sorteren.” Ook Moens denkt dat de jongeren er zoveel mogelijk mee geconfronteerd moeten worden: “Een enkele keer per jaar is niet genoeg. Twee jaar geleden organiseerden we op kamp een activiteit rond sorteren en nu moeten we de jongeren er soms nog op wijzen wat waar gesorteerd moet worden.”

Klimaatwijken

Naast het energiebesparingsfonds moedigt de stad al zijn inwoners aan om energie te besparen door kleine veranderingen in de woning aan te brengen en de meterstand regelmatig na te kijken. Voor zij die dit graag in groep doen, worden er vanaf 1 november ‘klimaatwijken’ ingericht. Een klimaatwijk is een groep van 10 à 15 gezinnen die in zes maanden 8% energie probeert te besparen. De gezinnen worden begeleid door een energiemeester (een vrijwilliger uit de klimaatwijk) die gratis een cursus ‘rationeel energieverbruik in huis’ gevolgd heeft.

Voor meer informatie over de milieumaand: www.eha.be
Voor meer informatie over de klimaatwijken: www.klimaatwijken.eu/be

© 2008 – StampMedia – Gil Plaquet


Dit artikel werd gepubliceerd door Gazet Van Antwerpen - online op 22/10/2008