De Antwerpse werking van het Minderhedenforum ging van start op 26 november. Met een lokale werking wil het Minderhedenforum een sterkere invloed kunnen uitoefenen op het stadsbeleid en de stem van de etnisch-culturele minderheden luider laten weerklinken.

Het Minderhedenforum bestaat al ruim tien jaar en is een samenwerkingsverband van ongeveer duizend etnisch-culturele verenigingen. Als koepelorganisatie van deze verenigingen vormt het Minderhedenforum een spreekbuis voor de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel. Op die manier proberen ze de kansen van minderheden in de samenleving te verbeteren.

Lokale werking

Met een lokale werking wil het Minderhedenforum een sterkere positie innemen wanneer men geconfronteerd wordt met beslissingen op lokaal niveau. Die beslissingen kunnen soms nadelig zijn of te weinig kansen bieden aan etnisch-culturele minderheden. Het idee achter het initiatief is dat het Minderhedenforum door lokaal te werken, beter kan reageren en anticiperen op wat er speelt in de samenleving. Ideeën en opmerkingen over beslissingen die al dan niet gemaakt worden, kunnen dan duidelijk overgebracht worden naar de overheid. Door eenduidige standpunten in te nemen en één stem te laten horen, zal de lokale overheid bovendien meer gedwongen worden rekening te houden met de adviezen die het Minderhedenforum geeft, de problemen waarop ze wijst of de oplossingen die ze aanreikt. De organisatie laat verstaan dat het hier gaat om samenwerken mét de lokale overheid en dat het geenszins de bedoeling is lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Startdag

Op de startdag van deze Antwerpse werking waren er workshops rond tewerkstelling, onderwijs, erfgoed en stond de organisatie Open Society Foundation centraal.

Tijdens de workshop onderwijs werden twee projecten en één organisatie voorgesteld. De organisatie Internationale Comité, het project ‘Opvoeding en onderwijs, spiegels van de toekomst’ van de Unie van Turkse Verenigingen en het Iqra-project van de Federatie van Marokkaanse Verenigingen kwamen aan bod. Gemeenschappelijk aan deze projecten is het belang dat gehecht wordt aan een goed contact met het kind, de ouders en de scholen. De verschillende problemen waarmee de initiatiefnemers geconfronteerd worden in het realiseren van hun doelstellingen, kwamen ook aan bod. Zo worden bijvoorbeeld projecten om geld te krijgen van de ene overheidstak naar de andere doorgeschoven, waardoor er van financiering uiteindelijk geen sprake is.

Mohamed Chakkar, algemeen coördinator van de Federatie van Marokkaanse Verenigingen, wijst op de nood aan een machtsconcentratie om mogelijke obstakels te overwinnen. De verschillende onderwijsverenigingen zouden beter moeten samenwerken om zo efficiënter te werken en een grotere impact en zeggenschap te krijgen in het onderwijsbeleid. Kortom, we vinden hier het basisidee terug waarop het Minderhedenforum steunt en er wordt gewezen op het belang van een coherente organisatie.

© 2011 – StampMedia – Anissa Boujdaini