Diepenbeek © Flickr / Tijl Vereenooghe

Diepenbeek wil inzetten op duurzame verplaatsingen, veilige schoolomgevingen en een fietsvriendelijke gemeente met de nadruk op een veilige dorpskern. De Diepenbekenaren krijgen daarbij inspraak. De andere mobiliteitswerken in Diepenbeek staan in het teken van het Spartacusplan. Daardoor verandert er in de rest van de gemeente weinig.

Het gemeentebestuur van Diepenbeek is vooral bezig met een plan voor alle wijzigingen voor de dorpskern. Daarvoor baseert de gemeente zich op het STOP-principe waarbij achtereenvolgens de voorkeur wordt gegeven aan de voetgangers, de fietsers, het collectieve vervoer en vervolgens het individueel gemotoriseerde vervoer. “Ik verwacht dat er vooral aandacht gevraagd word voor de schoolomgevingen”, zegt schepen Heleven. Patrick Hermans sluit zich daarbij aan. “Een verkeersveilige route voor fietsers zorgt automatisch ook voor minder auto’s in het centrum.”

Via een online bevraging kunnen de Diepenbekenaren in deze eindejaarsperiode al aangeven wat de basis moet vormen van het nieuwe plan voor een veiligere dorpskern. In februari volgt normaal dan een mobiliteitsworkshop rond het STOP-principe. “De mensen worden daar verdeeld over verschillende gesprekstafels waar ze samen concrete maatregelen uitdenken”, zegt Jerica Heleven (Groen), schepen van Mobiliteit. “Het is de bedoeling dat iedere tafel onderling een consensus bereikt en hun voorstellen afgeeft aan ons.” Heleven hoopt tegen de zomer een plan voor de dorpskern op tafel te leggen. “De grote aanpassingen zullen wel pas van start kunnen gaan als de werken rond de overwegen af zijn, omdat er dan al minder verkeer zal zijn in ons centrum.”

Oppositie- en gemeenteraadslid Patrick Hermans (PUUR-Diepenbeek) is blij dat er eindelijk werk wordt gemaakt van het centrum, al stelt hij zich wel vragen bij de werkwijze van de mobiliteitsworkshop. “Het is mooi dat de inwoners betrokken worden in de samenstelling van de centrumvisie, maar ik denk dat de methode niet ideaal is. Als ik bijvoorbeeld vind dat de straat van iemand die bij mij aan tafel zit afgesloten moet worden, ga ik dat niet aanhalen want ik weet dat die persoon dat niet gaat willen. Burgerparticipatie is iets goeds, maar op vlak van mobiliteit is het lastig om voor iedereen goed te doen. Je ziet alleen maar de problemen in je eigen straat.”     

Fietsverzet

In Diepenbeek is men op dit moment vooral bezig met het Spartacusplan en de sluiting van de overwegen. Daardoor worden andere projecten uitgesteld en moeten de Diepenbekenaren wachten op verandering. Toch laten sommigen het daar niet bij.

Enkele ouders van leerlingen van basisschool de Loep hebben zich verenigd onder de naam ‘Fietsverzet’. Ze kaarten de verkeersonveiligheid aan in de gemeente. “We vinden dat het heel onveilig is om met kinderen naar school te fietsen”, zegt Cedric Vanaken van Fietsverzet. “Zo zijn er bijvoorbeeld in de Toekomststraat, waar De Loep ligt, geen fietspaden.” “Ik heb dit al bekeken met mijn dienst, maar eigenlijk moeten we het hele centrum samen bekijken. Als we ergens een maatregel treffen, heeft dat elders een gevolg. Daarom wachten we dus de centrumvisie af”, antwoordt Heleven.

Ook elders in het centrum zijn er problemen, die op korte termijn opgelost kunnen worden volgens Vanaken. “Voor auto’s is de Kloosterstraat eenrichtingsverkeer, maar voor de fietsers is het tweerichtingsverkeer. De automobilisten worden dan boos op ons want ze zien niet dat fietsers dit mogen. Er is nergens aangegeven waar de fietsers mogen fietsen. Daarom vroegen we aan de gemeente om het duidelijk af te lijnen, maar er komt maar geen reactie op.”

Intussen staan er enkele projecten op de planning. “Het Agentschap Wegen en Verkeer wil de schoolomgeving van basisschool Lutselus veiliger maken met een fietsstraat”, zegt Heleven. “Daarnaast gaan we een studiebureau aanstellen die het kruispunt aan de Havenlaan, onderaan het Sas, gaat bekijken. Het is op dit moment een complex punt. Ook komt er een ontdubbeling van het fietspad op de Stationsstraat.” De aanpassingen in Lutselus en het fietspad in de Stationsstraat komen er in de loop van volgend jaar. Het studiebureau voor de Havenlaan wordt pas in januari aangesteld.


Dit artikel werd gepubliceerd door HLN Regio 11/01/2022.

Dit artikel werd gepubliceerd door Limburgnieuws.be op 05/01/2022.

vorige volgende