De komende vijf weken staan meer dan 150 foornijveraars paraat op de Antwerpse Sinksenfoor. Nadien zwermen ze weer uit naar andere bestemmingen. Voor hun kinderen is er De Carrousel, een mobiele kleuterschool die voorziet in onderwijs dichtbij de ouders.

De Carrousel bestaat al sinds 2006 maar vanaf nu kunnen de kleuters terecht in een vernieuwde school. In een omgebouwde woonwagen staat juf Diane klaar voor de kleinsten van de kermis.

Voorbeeld aan Nederland

Maya Detiège (S.PA) trekt als politica de kar voor het project. Na een werkbezoek bij de stichting Rijdende School in Nederland besloot zij het project in België te ondersteunen. In Nederland bestaat het concept al sinds 1955. Daar zijn nationaal een dertigtal leerkrachten actief als onderwijzer in een mobiele school.

De Carrousel heeft maar één juf, Diane Marynissen. "Het is een probleem als juf Diane eens ziek is," zegt Detiège. "Daarom is belangrijk dat het project uitbreidt en er extra leerkrachten aangetrokken worden. De kostprijs van een leerkracht in een mobiele school is even groot als de kost van een leerkracht in het klassieke onderwijs." Wel vergt mobiel onderwijs meer inspanning van de leerkracht. Juf Diane geeft immers les over het hele land, of de kermis nu Antwerpen, Luik of Aalst staat.

Te jong voor internaat

Voordat dit initiatief bestond, gingen kinderen van foorkramers niet naar school tot hun zesde jaar, wanneer de leerplicht ingaat. Vanaf dan gaan de meesten onder hen naar een internaat. Daar komen ze voor het eerst in contact met schooldiscipline, leren en opdrachten uitvoeren, wat de overgang zwaar maakt. Ook voor de ouders is het niet ideaal. "Je kind op zo'n jonge leeftijd naar een internaat sturen, is niet fijn. Het is te vroeg en te ingrijpend. Je wil je kind bij je hebben," vertelt één van de kermismoeders.

Vervolgverhaal

Kermiskinderen hebben als groep leerlingen tot nu toe altijd naast de flosj gegrepen. Daar komt met dit project eindelijk verandering in. Voor Detiège blijft het hier niet bij. Binnen afzienbare tijd hoopt ze het mobiele onderwijs voor kinderen van foornijveraars te garanderen tot de leeftijd van twaalf jaar. "Er is een groot verschil om een kind van 6 of 12 jaar naar een internaat te sturen," zegt Detiège. De kermisouders beamen dat. Voor hen zou een uitbreiding naar lager onderwijs een hele verademing betekenen. "Het is een logisch vervolg van dit verhaal", zegt Detiège. "In Nederland werkt het, dus waarom zou het dan in België niet kunnen."

Alles voor de kinderen

De vernieuwing van De Carrousel was enkel mogelijk door sponsoring en subsidies. Op aanraden van Detiège heeft minister van Onderwijs Pascal Smet de subsidies met 15.000 euro verhoogd. Zo was de vzw in staat de mobiele school aan te kopen en op te knappen. Ook horecabedrijven rondom de kermissen droegen hun steentje bij, zelfs op de Sinksenfoor. Zo argwanend staat de horeca op 't Zuid dus kennelijk niet tegenover de kermis. "Als het om kinderen gaat, doen mensen veel. En bij dit project draait alles om de kinderen," benadrukt Conny Severyns van vzw Carrousel.

In september evalueert het kabinet Onderwijs het project. Met Nederland als voorbeeld ziet Detiège de evaluatie en de toekomst positief in.

© 2012 - StampMedia - Leen Baeten


Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 28/05/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 28/05/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 28/05/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Apen.be op 28/05/2012