Nieuwerkerken © Wikimedia

De gemeente Nieuwerkerken start vanaf 1 januari met het inventariseren van trage wegen. Dat zijn bos- of wandelpaden die al lang bestaan maar nooit in kaart zijn gebracht. Sommige dateren zelfs van de 19de eeuw. VZW trage wegen zal die nu op een rij zetten.

“Het benutten van de trage wegen is een van de items in ons mobiliteitsplan. Als kinderen op een veilige manier zonder in aanraking te komen met het verkeer, naar school kunnen gaan via die trage wegen is dat zeker een toegevoegde waarde voor Nieuwerkerken. We beginnen met het inventariseren, maar zullen in de toekomst ook stappen moeten ondernemen. Als er een weg enkele jaren geleden in onbruik is gegaan zullen we eventueel moeten overgaan tot onteigening of aankoop.” zegt schepen van mobiliteit Rohnny Schreurs (CD&V).

VZW trage wegen is een initiatief van Vlaanderen. Die meer dan 40 verenigingen en actiegroepen samenbrengt, met één bekommernis: trage mobiliteit. Ze willen zo aandacht vragen voor de verdwijning van kleine wegen, erin investeren en ze opnieuw hip maken. De bedoelingen van de vzw zijn de acties steunen en promoten om de wegen te gebruiken als duurzame en veilige verbindingswegen.

De gemeente Nieuwerkerken wil zo al zijn wegen optimaal kunnen gebruiken. Zeker tijdens de coronacrisis is wandelen een trend geworden. Met een duidelijke map met de verschillende wegen zullen inwoners makkelijker binnendoor doorheen heel de gemeente kunnen wandelen en zich verplaatsen.

“We willen zo het netwerk van trage wegen uitbreiden en beschermen. Om zo de wandelaars en fietsers meer opties te geven om zich te verplaatsen. Het is belangrijk om ze in kaart te brengen om zo sommigen toch enige bekendheid mee te geven. Veel wegen zijn verloren gegaan in de loop der jaren. Daarom werken we samen met lokale mensen om de wegen zo de zichtbaarheid te vergroten”, aldus Andy Vandevyvere, algemeen coördinator van VZW Trage Wegen.


Dit artikel werd gepubliceerd door HLN Regio op 18/01/2022.

Dit artikel werd gepubliceerd door Limburgnieuws.be op 05/01/2022

vorige volgende