© vzw Wijland

Vzw Wijland is een nieuwe vereniging in Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht) voor kinderen en jongeren vanaf acht jaar die moeite hebben hun plekje te vinden in het regulier of buitengewoon onderwijs. Ze krijgen er binnenkort een alternatieve dagbesteding die onderwijs op maat combineert met aanvullende activiteiten. Tinne Michielsen (36) en haar partner Vincent Taveniers (39) zijn de initiatiefnemers.

“Onze kinderen, Sep (11) en Nien (9), zijn beiden hoogbegaafd en erg gevoelig”, vertelt Tinne. “Sep heeft bijkomend autisme en sinds enkele jaren een depressie. Ze hebben het alle twee moeilijk om mee te draaien op school. Sep is nu twee schooljaren thuis en in die tijd ontmoetten we veel gezinnen van wie de kinderen in gelijkaardige situaties verkeren: vastgelopen, faalangst en depressies, vaak in combinatie met hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid en autisme.” 

De kinderen van Tinne en Vincent en die van vele andere ouders waren hun inspiratie om vzw Wijland op te richten. “We willen die kinderen samenbrengen in een veilige omgeving en hun onderwijs bieden op maat.” 

Individuele benadering 

Tinne en Vincent richten zich niet specifiek op kinderen met bepaalde diagnoses. “We hebben wel vastgesteld dat hooggevoelige kinderen, kinderen met autisme en hoogbegaafde kinderen soms vastlopen. Hen kan je zeker tegenkomen bij Wijland. Hoe de activiteiten en het onderwijs op maat eruit zullen zien, is afhankelijk van de noden van elk kind”, zegt Tinne. Aan de hand daarvan wordt een handelingsplan opgesteld en de doelen afgesproken. 

De vzw is bestemd voor kinderen met een normale of hoge begaafdheid, maar voor wie voltijds schoollopen te zwaar is. Ze kunnen school combineren met Wijland of helemaal niet meer naar school gaan. Sommige kinderen zullen eerst een periode van rust en ontspanning nodig hebben, alvorens schoolse activiteiten terug opgestart worden.

© vzw Wijland

Werking 

“Wijland situeren we in onze garage bij ons huis en in onze grote tuin, mét moestuin waar de kinderen in kunnen werken en waar ze de kleine dieren kunnen verzorgen”, stelt Tinne. “Op termijn zullen er verschillende ruimtes komen waar de kinderen zich kunnen afzonderen.”

Tijdens de maand september zullen Tinne en Vincent vooral overleg plegen met de betrokken scholen, ouders en therapeuten van de kinderen die in Wijland zullen meedraaien. “We willen goed voorbereid en met een duidelijk plan voor elk kind op 1 oktober 2018 effectief beginnen met de begeleiding”, zegt Tinne Michielsen. 

"We willen een samenhorigheidsgevoel creëren: je bent niet alleen in deze situatie, wij zullen dit pad samen bewandelen"

‘Wij’land

Over de naam van de organisatie is goed nagedacht. “Een weiland is open en groen”, zegt Tinne. “Het biedt ook rust en voeding én het is het domein waar dieren kunnen verzorgd worden. We houden van dit beeld en de sfeer die het oproept. In Wijland staat duidelijk ‘wij’. Wij doen dit, op onze manier, omdat wij dit nodig hebben. Maar ook omdat er vele anderen zijn zoals ‘wij’. Ook voor hen willen we dit project realiseren. We willen een samenhorigheidsgevoel creëren: je bent niet alleen in deze situatie, wij zullen dit pad samen bewandelen.”

Vzw Wijland wil graag werken met vrijwilligers voor allerlei verschillende dingen, zoals voor de activiteiten met de kinderen of hulp in de moestuin en met de dieren. “Het is belangrijk dat de vrijwilligers iets doen dat ze graag doen binnen Wijland en dat er een match is met de kinderen”, zegt Tinne nog.

Vzw Wijland is geopend op dinsdag en donderdag, behalve in schoolvakanties. De kinderen zijn welkom tussen 9.00 uur en 16.00 uur. “Afhankelijk van hun eigen ritme kunnen deze uren verschillen”, zegt Tinne. 

Surf voor meer informatie naar www.vzwwijland.be 


Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuwsblad.be op 30/08/2018

vorige volgende