Stijn Jacobs (29) is de komende drie jaar de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Tijdens zijn legislatuur wil hij vooral de band aanhalen met de lokale en provinciale jeugdraden. “Want de jeugdraad is er voor alle kinderen en jongeren.”

Input

Bij de start van zijn voorzitterschap wil Stijn Jacobs vooral de samenwerking met het lokale en provinciale niveau naar voor schuiven. Want deze niveau’s spelen een cruciale rol in het betrekken van alle kinderen en jongeren bij de totstandkoming van het beleid in Vlaanderen. “Hoe intensiever de samenwerking met andere organisaties op Vlaams niveau, zoals KARUUR (ondersteunt lokale jeugdparticipatie en jeugdraden), hoe groter de inbreng is in het tot stand komen van onze adviezen. En hoe meer deze adviezen bijgevolg gedragen zijn door kinderen en jongeren”, vertelt Jacobs. De Vlaamse Jeugdraad wil zich hierdoor nog meer profileren als dé spreekbuis van het jonge volkje in Vlaanderen. “Niet alle jongeren kwamen in het verleden aan bod. De vorige jeugdraad was alleen gefocust op de grote verenigingen. Met mijn voorzitterschap wil ik daar verandering in brengen en ook de niet georganiseerde jongeren bevragen.”

Nieuwe regering

Stijn Jacobs wil dit jaar ook prioriteit geven aan de Vlaamse en Europese verkiezingen. “Wij willen vanuit de inbreng van kinderen en jongeren heel sterk wegen op het beleid van de Vlaamse regering. Het is de uitgelezen kans om van zodra de nieuwe kabinetten zijn samengesteld, in dialoog te gaan met de nieuwe Vlaamse regering om zo onze grieven aan de nieuwe ministers kenbaar te maken”, aldus Jacobs. “In het verleden heeft de Vlaamse Jeugdraad bijvoorbeeld een standpunt ingenomen rond de mosquito, een geluidsapparaat dat hoge tonen produceert om hangjongeren weg te jagen. Dit kan volgens de Vlaamse Jeugdraad absoluut niet.”

Vrijwilligerswerk

Stijn Jacobs is geboren en getogen in Buggenhout en is daar jarenlang actief geweest als vrijwilliger in tal van jongerenorganisaties als het jeugdhuis, het jongerenpaspoort en de lokale jeugdraad. “Ik heb in Buggenhout geleerd om in teamverband te werken. Over hoe je met een groep jonge mensen samen een doel kan bereiken, over hoe een gemeentebestuur in elkaar zit en hoe je dat als adviesraad kan beïnvloeden”, vertelt Jacobs. “Ik heb enorm genoten van mijn vrijwilligersengagement en er heel veel vrienden gemaakt.”
“Intussen zijn we met de nieuwe Algemene Vergadering (AV) van de Vlaamse Jeugdraad flink op weg om een hechte en toffe groep te worden. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de Vlaamse kinderen en jongeren de komende drie jaar door onze leden van de AV goed vertegenwoordigd zullen worden”, besluit de kersverse voorzitter.

© 2009 – StampMedia – Haik Guevorkian


Dit artikel werd gepubliceerd door Gazet van Antwerpen - online op 24/02/2009
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Belang van Limburg - online op 24/02/2009