© Joogle Productions

Van ‘te trage’ werkneemster tot potentiële schoonheidsspecialiste van het jaar. De Antwerpse Stephanie Severino Fernandes (28) nam het heft zelf in handen en stampte een succesvolle onderneming uit de grond.  “Ik wil mijn zoon laten zien dat je als vrouw, in welke positie ook, waarde hebt.”

Komt de schoonheidsspecialiste van het jaar uit de Koekenstad? Voor de 28-jarige Stephanie Severino Fernandes zijn het alvast spannende weken. Vandaag is ze met haar schoonheidsinstituut Diosa genommineerd, in november weet de Antwerpse of ze de prijs ook daadwerkelijk in de wacht sleept.

“Ik wil iets kunnen teruggeven aan de maatschappij”, getuigt ze. “Door middel van deze wedstrijd kom ik dichter bij mijn doel om een organisatie te starten die jonge vrouwen of alleenstaande moeders ondersteunt.”

Leef voor het moment

“Ik ben zelf heel jong moeder geworden. Heel mijn pad is gestart bij mijn zoon. Van het begin tot nu is hij mijn fan geweest. Hij vond mij de allerbeste in alles wat ik deed. (ontroerd) Ik wil mijn zoon laten inzien dat je als vrouw in welke positie ook, waarde hebt.” Met de quote: ‘Live for the moment and feel endlessly’, blijft ze haar onderneming verder uitbreiden. Stephanie zette de stap toen haar vorige baas niet tevreden was met haar werktempo.

© Joogle Productions

“Door de feedback van mijn voorlaatste werkgever heb ik een duwtje gekregen om mijn onderneming te starten. Blijkbaar benaderde ik de klanten op een té vriendelijke manier waardoor ik te traag te werk ging. Maar dat was mijn manier van werken. Ik wil de klanten op hun gemak stellen en mijn werk zo kwalitatief mogelijk uitvoeren. Ik dacht van: ik ga dat op mijn manier doen en laten zien dat die manier werkt. Tot nu toe met succes.” (lacht)

Stephanie kreeg advies van haar cliënte die vroeger in een bank werkte. Samen hebben ze afgesproken en informatie opgezocht over het starten van een onderneming. “Zij zag iets in mij waardoor ik mij ook meer gesteund voelde. Na onze zoektocht zijn we dan bij het ondernemingsloket Liantis uitgekomen. Als ik haar niet had, dan was ik niet eens gestart omdat ik geen idee had van wat ik aan het doen was en dat vind ik wel jammer. Eigenlijk is informatie heel belangrijk als ik er nu over bezig ben. Ik vind wel dat iedereen de kans moet krijgen om het te leren.”

Aan het stuur van je eigen leven

Die boodschap klinkt Sofi Van Ussel als muziek in de oren. Van Ussel is Directeur van UNIZO Provincie Antwerpen en is daarmee het externe uithangbord van de ondernemersorganisatie. Zij verdedigt het belang van de ondernemers maar is ook intern verantwoordelijk voor de werking rond het ondernemerschap in de provincie. Samen met haar team organiseert ze niet alleen opleidingen en begeleidingen, maar focust ze ook op de belangenbehartiging van de ondernemers.

© Joogle Productions

“Bij UNIZO juichen we vrouwelijke rolmodellen toe,” zegt ze. “Vandaag is 41% van alle startende ondernemers een vrouw. Ze hebben dus een inhaalbeweging gemaakt, maar sensibiliseren en kansen creëren blijft een aandachtspunt.  Het is ook een uitnodiging naar laureaten en winnaars van “ondernemerswedstrijden” om die ambassadeursrol actief op te nemen. Ze weten vaak waar de uitdagingen in hun sector liggen. Voor organisaties als UNIZO zijn ze een relevant klankbord. Anderzijds kunnen ze drempelverlagend zijn voor ondernemers in spé. Of een goede spiegel voor ondernemers die al verder staan. We hebben in de provincie Antwerpen al 52 lokale ondernemersverenigingen en daarnaast ook nog thematische communitywerkingen. Dat houdt in dat we werken rond circulaire economie, mobiliteit, de bouw en de zorgsector.”

UNIZO organiseert onder andere infosessies en biedt hulp aan de ondernemers die in deze communitywerkingen ondernemen. Ze geven advies over hoe je een zaak start en op welke manier je je bedrijf organiseert of structureert. Denk maar aan de uitbreiding van je onderneming of het in dienst nemen van werknemers.

De provincie Antwerpen kent een hele grote stijging bij de starterscijfers. In 2010 waren er op Vlaams niveau 164 studentenondernemers, in 2018 zijn dat er 4817. “De drijfveer om ondernemer te worden is voornamelijk dat mensen aan het stuur van hun eigen leven willen zitten. Ze willen hun eigen ding kunnen doen en dat is mooi” juicht Van Ussel toe. “Ik geloof ook dat het een hefboom kan zijn voor bedrijven om snel expertise in te winnen van mensen die in een bepaald domein een specialisatie hebben.”

De ondernemer als ambassadeur

Toch blijft het soms moeilijk om potentiële succesondernemers te bereiken. “Ik heb het initiatief genomen omdat ik het écht wou”, geeft Stephanie toe. “Anderen zouden makkelijker opgeven.” Sofi betreurt dat niet alle doelgroepen bereikt worden. “We proberen elke startende ondernemer te benaderen en kunnen daar nog in groeien. Ik weet bijvoorbeeld niet dat jij rondloopt met het idee om ondernemer te worden, ik kan dat spijtig genoeg niet zien.

Daarom moeten we blijven inzetten op diverse kanalen en dat doen we vandaag heel intensief, zowel in de online als de offline media. Het menselijk contact is daar voor mij ook heel belangrijk in. In mijn rol als directeur heb ik geen aan- en uitknop, UNIZO-directeur zijn dat is zeven op zeven, 24 op 24. Die aanspreekbaarheid is voor mij cruciaal. Ondanks onze marketingsstrategie, zijn onze beste ambassadeurs onze ondernemers en leden. Dat zijn de mensen die bij hun op het dorp of bij een feestje of op de voetbal een toevallige vraag van iemand krijgen die dan weten dat ze bij UNIZO werken. Mijn droom is dat dat vuurtje nog verder gaat branden (lacht).”

“Aan de steun van mijn klanten merk ik ook mijn groei”, vertelt Stephanie. “Bij Diosa zijn we een soort van familie geworden. We zijn heel professioneel, maar er is ook warmte door de gevoelens die er gedeeld worden. Met positiviteit kunnen we mekaar echt een niveau hoger tillen en dat betekent alles voor mij.”

Stenen verleggen

“Ik ben zelf geboren in een grote ondernemersfamilie”, zegt Van Ussel. “Ik had een praktijk voor kinderen met een leer- en ontwikkelingsstoornis. Op een woensdagnamiddag was ik therapie aan het geven aan een gezin en ik had zoiets van: ‘wat zit ik hier eigenlijk te doen? Dat kindje zou buiten moeten spelen.’ Ik was 32 jaar en had de ingeving dat ik fundamenteel iets moest veranderen aan het systeem en niet aan dat kind. Ik wou een steen verleggen in de maatschappij en dat vanuit het ondernemerschap. Ervoor zorgen dat mensen kunnen ondernemen en dat er maximale kansen gecreëerd worden voor ondernemers, want zij zijn er ook om de maatschappij vooruit te helpen. Samen bouwen aan een warme samenleving ten dienste van onze ondernemers, de maatschappij en onze kinderen.”

Ook UNIZO zet de vrouwelijke ondernemer graag in de bloemetjes. Samen met Markant organiseert het jaarlijks de Womed award. Van Ussel: “We zetten actief in op vrouwelijke rolmodellen en maken de verbinding met ondernemers in het zuiden. 
Het hele jaar door organiseren we verschillende initiatieven: KMO van het jaar, starter van het jaar, HIB-er van het jaar, student-ondernemer van het jaar,… om telkens inspirerende voorbeelden in de kijker te zetten.”

Net zoals voor Stephanie is voor Sofi Van Ussel het mensgerichte zeer belangrijk. “We moeten als maatschappij investeren in de creativiteit en in het kritisch denkvermogen van onze mensen om samen een hefboom te kunnen creëeren. Dat maakt de essentie van het verhaal.”


Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad op 16/10/2019

vorige volgende