GENK - Hoewel het aantal verkeersongevallen in Genk de laatste tien jaar met ongeveer de helft is afgenomen, zijn er nog steeds rond de vijftig zeer ernstige verkeersongevallen per jaar. Vooral de Europalaan ervaren veel Genkenaren als onveilig.

Veel passanten zijn van mening dat vooral de rotondes allesbehalve veilige plaatsen zijn. Ook fietsers ondervinden allerhande problemen als ze de Europalaan doorkruisen op hun stalen ros en met stalen zenuwen. “De rotondes zijn te gevaarlijk. Je moet voorsorteren, mikken en je leven riskeren”, stelt Kristien (56). Eric (45) vindt dat de fietspaden verbreed moeten worden, maar daar moet natuurlijk eerst plaats voor zijn. Dat beseft ook Daan (14), die de fietspaden verder van de weg af wil plaatsen. De familie Neys zegt dat er meer verkeerslichten moeten komen, zodat fietsers veiliger kunnen oversteken. Ook schepen van Mobiliteit Michaël Dhoore (CD&V) is van mening dat de omstandigheden beter kunnen. "Er moeten betere fietspaden komen en we moeten fietsen stimuleren. Bovendien", zo zegt hij, "zou er een tunnel voor auto's moeten komen."

Het zebrapad

Het zebrapad dat van het station naar hotel Carbon loopt, is ook een minpunt vinden Emma (14) en Sarah (15). Het pad is overbodig, omdat iedereen het negeert. Emma en Sarah zien liever de komst van een viaduct op dezelfde plaats.
"Er is al een voetgangerstunnel onder de Europalaan die vertrekt vanaf de Fruitmarkt", zegt Dhoore. "Al dertig jaar is deze tunnel er, maar hij wordt niet gebruikt."

Hilde (54) vindt dit punt wel veilig als de verkeerslichten branden, de onveiligste paden zijn volgens haar de paden aan de Shopping/Fruitmarkt.

De buschauffeurs

Dan is er nog het rijgedrag van de buschauffeurs. Lode (49) vindt dat de meerderheid zich positief gedraagt, maar Alexandra (17), Wouter (21), Deliana (17) en Kevin (19) vinden dat veel buschauffeurs zich arrogant gedragen. Hilde, zelf buschauffeur, vindt dat er inderdaad ‘cowboys’ tussen zitten die veel te wild rijden, maar dat is een klein aantal waar zij niet bijhoort. Emma en Sarah merken op dat veel chauffeurs de verkeerslichten negeren. Voorbijganger R. (47) denkt dat de reden van de roekeloosheid bij de tijdsdruk ligt. "De buschauffeurs moeten hun stipte tijden respecteren", vindt ook Dhoore. "Rond 2020 komt er een tramverbinding tussen Hasselt en Maasmechelen. We zoeken naar een passende oplossing voor de verkeershinder."

© 2013 – StampMedia – Jules Sowka, foto's: Tijmen Maessen & Wietse Lemmens


Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 31/10/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Belang van Limburg - online op 31/10/2013