Op het Antwerpse Astridplein was het vrijdag al vroeg druk. Tussen 7 en 9 uur konden alle leden van de jeugdbeweging genieten van een ontbijt. In totaal passeerden zo’n 3.000 jongeren voor een stevige maaltijd. Alles stond in het teken van het thema 'Oorverdovend plezant!'. Het ging er dan ook luidruchtig aan toe.

Lawaai hoort erbij

Met het thema willen de jeugdbewegingen een oproep doen tot meer tolerantie voor spelende kinderen. Jongeren moeten kunnen ravotten en verstoppertje spelen met het nodige gejoel. “Lawaai hoort nu eenmaal bij spelende kinderen. Het is geen overlast”, vindt Maaike Van den Bergh van Chiro Frelus in Deurne. “Wij snappen dat mensen hun rust willen, maar wij willen ook gewoon dat mensen aanvaarden dat kinderen spelen. Wij willen geen overlast bezorgen, maar mensen zouden gewoon moeten zeggen dat ze het niet leuk vinden in plaats van er direct politie bij te halen om een speelterrein te sluiten.”

Tolerante buurtbewoners

In Antwerpen valt de overlast van spelende kinderen mee. Er zijn weinig klachten van buurtbewoners rond speelpleinen en jeugdbewegingterreinen. Mensen weten dat er een jeugdbeweging in hun buurt is en begrijpen dan ook dat er een keer per week luidruchtige kinderen zijn.

De jongeren van de verschillende jeugdbewegingen genieten van een stevig ontbijt en muziek.

Volgens Taddy Hollants uit het Sint-Andrieskwartier word je het lawaai ook wel gewoon. “Bij de bankjes kwamen nogal wat jongeren samen met het nodige lawaai, maar dat is geminderd. Ik heb trouwens liever dat ze zich op een plein bezig houden, dan doelloos over straat lopen.”

Dat is net de uitdaging in de Scheldestad volgens Simon, ex-chirolid. “De stad mist vooral uitdagende speelruimtes.” Dat blijkt ook uit een verklaring van Kastid. Sinds op het Koxplein verboden is om te voetballen stuurt ze haar kinderen noodgedwongen naar het Stadspark.

Recht op spel

“Het recht op spel is een kinderrecht,” vertelt Marijn van de Chiro in Kipdorp. Volgens hem is er een lichte evolutie naar onverdraagzaamheid. Ouders reageren sneller op vuile kleren en buren klagen (soms terecht) over feestgedruis. Het belangrijkste is echter het gebrek aan speelruimte. “Dus jeugdbewegers, verenig jullie en maak van de stad jullie speelruimte”, aldus Marijn.

© 2010 - StampMedia - Tekst: Lynn Symons & Robert Guss - Foto: Lynn Symons