reacties (14)

Na een woelig aantal weken schreef Tae-Yoon Michielsens (25) een 'Open brief aan de Vlaamse media', ondertekend door 66 studenten journalistiek, waaronder ook enkele reporters van StampMedia. Wij publiceren hem op onze site, omdat StampMedia de berichtgeving over jongeren wil corrigeren en hen vooral zelf aan het woord laten. Ons persagentschap draagt deontologie ook hoog in het vaandel.

Beste Vlaamse media,

Wij kennen jullie, maar jullie kennen ons niet. Nog niet, al komt daar in de toekomst hopelijk verandering in, want wij zouden graag bij jullie in loondienst werken. Haal even opgelucht adem; in dit bericht gaan we niet om jobs zeuren, maar vragen we om meer aandacht voor de kwaliteit van het nieuws dat vandaag de dag gebracht wordt.

Als studenten journalistiek zijn wij tegen de verschraling van de nieuwskwaliteit. Kort samengevat: het tot vervelens toe publiceren van allerlei lijstjes, artikels die steeds met 'hoe' of 'waarom' beginnen, het verspreiden van informatie zonder deze uitvoerig te controleren en het lekken van gevoelige en persoonlijke informatie bij overlijdens of rampen (Steve Stevaert, Germanwings, etc). De laatste tijd zijn wij als toekomstige journalisten soms beschaamd over de berichtgeving en de bijhorende commentaren. Niet alleen doen deze soms onze tenen omkrullen van schaamte, vaak doen ze ook echt pijn.

Het probleem beperkt zich niet enkel tot overlijdens en rampen, ook bij andere zaken stellen wij ons steeds meer vragen bij de handelswijze van de media. Het indirecte gevolg is dat wij als studenten (en pas afgestudeerden) soms als sensatiezoekers bekeken worden. Hoe kunnen wij later nog het gevoel hebben een respectabel beroep uit te oefenen, als wij zelf nog nauwelijks respect krijgen van het grote publiek? Elke gezonde relatie is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Indien het lezers-, kijk- en luisterpubliek ons morgen niet meer vertrouwt, is de rol van de media uitgespeeld.

Verdomme, een stel onervaren snotneuzen komt jullie zomaar even de les spellen!

Verdomme, een stel onervaren snotneuzen komt jullie zomaar even de les spellen! Even slaan, maar dan ook zalven. Natuurlijk is de hele materie veel complexer dan dat, het is veel meer dan zoeken naar primeurs en sensatie. Het zou vulgair en oneerlijk zijn om alle media als rioolpers en sensatiebeluste hyena's te bestempelen. Het is de laatste jaren ook zeer moeilijk voor de mediabedrijven om reclame-inkomsten te genereren, de verkoop aan te zwengelen, digitaal mee te zijn, elkaar te beconcurreren, en ga zo maar voort. Charles Darwin zei ooit dat niet de sterkste soort zal overleven, maar wel de soort die zich het beste kan aanpassen. De vorm en het hele businessmodel mogen uiteraard aangepast worden, maar verander alstublieft de kwaliteit en de correcte werkwijze niet.

Zelf willen we de mensen correct en zo objectief mogelijk informeren, zonder overmatig te entertainen of sensatiebelust te werk te gaan. Al mag de journalist ook zijn visie laten doorsijpelen, indien voldoende gefundeerd. De huidige gang van zaken strookt evenwel niet altijd met deze visie. Gedurende onze opleiding wordt er een sterke nadruk gelegd op een kritische lezing van wat er in de media verschijnt, dus neem het ons niet kwalijk als we ook met dat kritisch oog naar jullie werk kijken.Na de gebeurtenissen van eergisteren is kritiek eens zo nodig: de reacties op het overlijden van Steve Stevaert overstegen de menselijke verbeelding, maar zo ook de (bij momenten) deontologisch incorrecte berichtgeving. Je kan jezelf de vraag stellen: hoe geloofwaardig is de zogenaamde vierde macht die het hele maatschappelijke gebeuren bekritiseert, als zij zelf zondigt tegen de ethiek? De deontologische code is niet zomaar wat letters op het internet. Bij gevoelige materie moet de berichtgeving afgewogen worden tegenover het maatschappelijk belang.

Worden we er wel wijzer van als we zien hoe een lijk uit het kanaal wordt gevist?

Indien het aan u is voorbijgegaan: tal van mensen waren ook woedend op de verschillende media.

Indien het aan u is voorbijgegaan: tal van mensen waren ook woedend op de verschillende media. Men kon een gevoel waarnemen dat al langer bij het publiek leeft: "Kunnen ze eens niet gewoon de feiten geven, zonder al dat dramatische gedoe?" Niet alleen bij de berichtgeving rond Steve Stevaert, maar ook bij de stukken over Germanwings, Charlie Hebdo, Verviers, MH17 ... Tegen de avond volgde de mea culpa, om vervolgens de activiteiten als vanouds te hervatten. Zo leek het alsof de Vlaamse media zichzelf even K.O. sloegen, maar een minuut later zichzelf al weer opraapten met een schouderklopje erbij. "Goed gezegd, nu is alles terug in orde."

Daarom, beste kranten, tv-zenders, nieuwswebsites enzovoort: het kan altijd beter, maar op deze manier kan het niet verder. Wij hoeven jullie geen geweten te schoppen, dat hebben jullie namelijk al. Naar ons gevoel is het nodig dat de volgende generatie dat geweten eens wakker schudt. Onthoud dat wij helemaal niet tegen jullie zijn of onszelf willen profileren als reformisten. Wij staan volledig achter de persvrijheid en wijzen elke vorm van censuur af, maar dit is ook een kwestie van ethiek en respect. Respect tegenover zij die onderwerp zijn van de berichtgeving. Respect tegenover de mensen aan wie de berichtgeving gericht is.

En ook respect tegenover onszelf.

Dit betoog mag niet worden gezien als een verdediging van wijlen Steve Stevaert. Het staat los van ieders maatschappijvisie en/of politieke voorkeur. Met deze boodschap willen wij de aandacht vestigen op de huidige toestand van de journalistiek.

Studenten journalistiek en alumni van alle faculteiten kunnen hun naam en afstudeerrichting doorgeven. Deze worden onderaan dit bericht aan de lijst toegevoegd.

Dit bericht werd ondertekend door:

Tae-Yoon Michielsens - AP Hogeschool, 3e jaar (radio)
Dominic Zehnder - AP Hogeschool, alumnus 2014 (print)
Sander Rottier - AP Hogeschool, 3e jaar (radio)
Steve Bosmans - AP Hogeschool, 3e jaar (radio)
Toni Claessens - AP Hogeschool, 1e jaar
Corianne Bartels - AP Hogeschool, 2e jaar
Jonas Wouters - AP Hogeschool, 3e jaar (radio)
Lennart Deelstra - AP Hogeschool, alumnus 2011 (TV)
Stien Verdick - AP Hogeschool, 1e jaar
Jef Beckers - AP Hogeschool, 1e jaar
Kenneth De Muyt - Arteveldehogeschool, alumnus 2014 (TV)
Arne Cillissen - AP Hogeschool, 2e jaar
Matthias Corneillie - AP Hogeschool, 3e jaar (radio)
Camilo Cuellar Rens - AP Hogeschool, 1e jaar
Adizah A. Saliou - AP Hogeschool, 1e jaar
Hannes Cool - VUB / Arteveldehogeschool, alumnus 2014 (print)
Joppe Peeters - AP Hogeschool, 1e jaar
Nasira Akaouch - AP Hogeschool, 3e jaar (radio)
Dieter Boeykens - AP Hogeschool, 1e jaar
Laura Lecleir - AP Hogeschool, 1e jaar
Jef Cauwenberghs - AP Hogeschool, 3e jaar (print)
Jitte Vandoorne - AP Hogeschool, 2e jaar
Laure de Rooij - AP Hogeschool, 2e jaar
Noortje Maes - PXL, alumna 2006 (communicatiemanagement: pers en voorlichting)
Tom Vandenhove - AP Hogeschool, 1e jaar
Eline Mertens - AP Hogeschool, 1e jaar
Gitte Bes - AP Hogeschool, 2e jaar
Amber Van Sprundel - AP Hogeschool, 2e jaar
Robert Guss - AP Hogeschool, alumnus 2013 (TV)
Bo de Boeye - AP Hogeschool, alumna 2012 (print)
Sofie Van der Heyden - AP Hogeschool, 2e jaar
Anastasiya Ilnytska - AP Hogeschool, 2e jaar
Thomas Verstrepen - AP Hogeschool, 1e jaar
Elien Van den Brande - AP Hogeschool, 2e jaar
Lauren Cools - AP Hogeschool, 1e jaar
Ann-Sophie Vanlommel - AP Hogeschool, 1e jaar
Steven Vanmechelen - PXL, alumnus 2005 (communicatiemanagement: pers en voorlichting)
Sophie Lodewijks - AP Hogeschool, 3e jaar (print)
Hanaa Boubouh - AP Hogeschool, 1e jaar
Lucas Wuyts - AP Hogeschool, 2e jaar
Naïm Derbali - AP Hogeschool, 2e jaar
Diana Bekkers - AP Hogeschool, 3e jaar (radio)
Steven Heremans - Thomas More, alumnus 2014 (print)
Sarah Geenen - AP Hogeschool, alumna 2014 (print)
Alies Torfs - AP Hogeschool, 2e jaar
Deborah Seymus - AP Hogeschool, 1e jaar
Rebecca Van Remoortere - AP Hogeschool, 3e jaar (print)
Jurriaan Van Dyck - AP Hogeschool, 1e jaar
Charlotte Vervloet - AP Hogeschool, 1e jaar
Max Cassiers - AP Hogeschool, 3e jaar (radio)
Jozefien S. Wouters - AP Hogeschool, 2e jaar
Emilson Van Gijsel - AP Hogeschool, 1e jaar
Aline Smedts - Thomas More, 3e jaar (TV)
Charlotte Vossen, AP Hogeschool, 1e jaar
Santoecha Ranngai - AP Hogeschool, 1e jaar
Fouke De Raedemaecker - AP Hogeschool, 1e jaar
Ken Siereveld - AP Hogeschool, 2e jaar
Laurens Keustermans - AP Hogeschool, 2e jaar
Roel Diender - AP Hogeschool, 3e jaar (TV)
Nikky Verhoeven - AP Hogeschool, 2e jaar
Kasper C. Goethals - Arteveldehogeschool, 3e jaar
Sander Bral - AP Hogeschool, 2e jaar
Laura Delandsheer - AP Hogeschool, 2e jaar
Raf Hermans - AP Hogeschool, 3e jaar (print)
Livia Peeters - AP Hogeschool, 1e jaar
Kasper Debeuf - Howest, alumnus 2015 (radio)


Reacties (14)

Monique Haesebrouck

Ik geef les op een middelbare school en erger mij al langer aan de wijze waarop de media aan berichtgeving doet. Bitter weinig feiten, veel speculatie, ook bij de zogenaamde kwaliteitskranten. Moedig van jullie om de media op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te wijzen. Zij bepaalt namelijk het denken en handelen van de meestal toch al niet zo kritisch ingestelde massa.
Wat mij helemaal boos maakt, zijn koppen die inhoudelijk niet stroken met het artikel.

Peter DE Backer

Ben ik toch niet de enige die dit is opgevallen.
Sensatie boven het echte verhaal.
Als hun rommel maar verkoopt, dit ten kosten van alles.
Geen respect meer voor degene die ermee te maken hebben.
Hier sluit ik me bij aan en ik hoop dat jullie nooit zo diep zullen gaan om het verhaal tot een rioolartikel te maken.

Sita-Grâce Toko

Ik teken ook! :) ik zit in 3 Jou - Thomas More Mechelen

Jackie Peeters

Proficiat jonge mensen. Ben lid geweest van de Ger. Pol. tot 2001.Sommige journalisten waren in mijn tijd ook bezig met wat wij toen Bildzeitung noemden. Daar praatten wij niet meer mee. Steve behoorde tot ons groepje dat wekelijks probeerde samen te komen. Hij was nog piepklein in de politiek. Journalistiek moet eerlijk zijn, zeker gerechtsjournalistiek tenopzichte van slachtoffer als dader.

Rina Gubanski

Op deze Paasdag een welgemeende 'Dank U wel'. Moedig van jullie om de media deze open brief te schrijven !

Johan De Crom

Mooi initiatief en knappe pen ook. Maar ik had graag voorbeelden gelezen van wat er nu precies allemaal mis is gegaan, want zo vind ik het nogal makkelijk om kritiek te geven. In die zin overstijgt dit stuk niet echt de aanpak van de artikels die het bekritiseert. Ik lees hier namelijk een beschuldiging zonder feitelijke argumenten. En dat is nu precies wat de journalist hier aan de kaak stelt. Da's jammer.

paul rabijns

Heel deze publiciteit draait eigenlijk maar om een (1) woord en dat heet"RESPECT".
Het komt mij over alsof veel media dit woord niet kennen (of niet willen kennen) anders zou er over zulke dramas wel anders geschreven worden.

Ronny

Zij kicken erop dat ze het minste gerucht als eerste kunnen publiceren en zijn daar nog trots op ook , ze moesten hun schamen ! Dat noemen ze dan journalistiek ! Amateurs !!!!

Frank Vanmeenen

Meer dan 65 studenten vragen in een gezamenlijke open brief om meer aandacht voor de kwaliteit van het nieuws dat vandaag de dag gebracht wordt. De brief die als ‘Vrije Tribune’ op de website van het weekblad Knack verscheen, bevat echter een niet uit te roeien onnauwkeurigheid betreffende een vermeende uitspraak van Charles Darwin.

De studenten vermelden in hun betoog: “Charles Darwin zei ooit dat niet de sterkste soort zal overleven, maar wel de soort die zich het beste kan aanpassen.“

Niks is echter minder waar. “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change“, wordt op het internet over het algemeen toegewezen aan Darwin.

Ooit werd het citaat zelfs prominent aan het hoofdkwartier van 'the California Academy of Sciences' geplaatst. De verwijzing naar Charles Darwin werd echter snel verwijderd toen bleek dat ze afkomstig was van Leon C. Megginson, Professor of Management and Marketing at Louisiana State University at Baton Rouge. (info: Nick Matzke - http://pandasthumb.org/archives/2009/09/survival-of-the-1.html)

Het kan altijd beter.

Uiteraard is dit geen doodzonde. Het betekent enkel dat elke bron – hoe voor de hand liggend of 'zeker' ook – steeds grondig moet worden onderzocht.

De studenten vormen absoluut geen uitzondering met deze vergissing. Ook Virgin eigenaar en ‘linkedIn-influencer’ Richard Branson maakte de fout al meerdere keren ( http://www.virgin.com/richard-branson/my-top-10-quotes-on-change ).

G van Dijk

Ja, dit is iets wat al langer dan vandaag bestaat. Sedert het commercële een belangrijke rol speelt in het geheel is journalistiek op de rand van een soort riooljournalisitiek gekomen.

Tristan M.

Het doet deugt dat de nieuwe aankomende generatie journalisten beseffen dat het zo niet verder kan. Respect omdat jullie dit durven te zeggen.
Ik ben heel blij en volledig akkoord.

Fred janssen

@ Monique : het woord "Media" is het meervoud van "Medium" (Middel). Je ergert je dus aan de wijze waarop de media aan berichtgeving DOEN. En ook : moedig van die jongens en meisjes om de media op HUN maatschappelijke verantwoordelijkheid te wijzen. De media BEPALEN namelijk het denken en ..... Correct nieuws begint met een correct taalgebruik. Toch ?

Waterlot lili

Beste mensen
Je hoeft geen Steven Stevaert te noemen en ook niet een Bv of wat het ook moge zijn om ongewild en onwetend door de kranten afgemaakt te worden.

Ik ben jan modaal met de pet, door een ongelukkig incident, tussen mij en mijn echtgenoot, en een onvoldoende onderzoek naar de waarheid door de politie van Mol, ben ik in handen gevallen van de wolven van de pers.

Een uitvergroot verhaal, met commentaar van mijn buurman, en goed aangedikt door de journalisten verscheen ik in de pers.
De gevolgen hiervan, voor mijn omgeving, kinderen,moeder was mensonwaardig, vernederend,.
De gevolgen voor mezelf, afschuwelijk, ik heb een enorme vriendenkring, door mijn werk,veel collega's, mijn baas,...... ik stond samen met mijn man plots in de schijnwerpers, wij hadden ons verhaal, de krant hun verhaal wat was nu wat en wat was wat niet.

Ik diende klacht in bij de Raad voor de journalistiek, de klacht werd bekeken, en men vroeg me akkoord te gaan met een brief met verontschuldigingen,van de betrokken redactie's
.
Ik verkreeg de brieven, met hun verontschuldigingen,voor het bijkomende leed dat ze veroorzaakt zouden hebben.
Dat heeft deze kranten echter niet belet om later weer een aangedikt, met privé gegevens verhaal te laten verschijnen , na de rechtszitting over deze zaak.
Het hele verhaal betoont geen enkele vorm van respect tegenover mij, het is geschreven alsof ze er plezier aan beleven om zulke mensonwaardige verhaaltjes te schrijven.
Ik heb nu terug een klacht ingediend, en wacht het verloop ervan af. Ik ben al wel door de raad geinformeed dat het me geld zal kosten.

De deontologie en respect zijn ver te zoeken, en ik stelde me de vraag of die journalisten wel een geweten hebben, ik heb die vraag ook gesteld aan de journalist van het artikel, met hem een mail te sturen,doch geen antwoord gekregen.

Ik ben op zoek naar de juiste betekenis van de woorden "van maatschappelijk belang" want ik begrijp niet van wat me die bewuste dag overkomen is, van zo danig maatschappelijk belang mocht zijn dat het in de kranten verscheen,en wie er belang bij heeft persoonlijke dingen over mij te lezen.

Ik heb dikwijls aan Steven gedacht, en kan heel goed voelen, en begrijpen wat hem tot deze hopeloze daad gedreven heeft.
Nu tracht de krant eronderuit te komen door artikels te schrijven dat er wel meer aan de hand was met Steven, dan hun berichtgeving.

Door wat ik heb meegemaakt, heb ik een tijd rondgelopen met duister gedachten, en weet ik dat je heel sterk in je schoenen moet staan om berichten over jezelf te lezen, en te verwerken, zonder dat er een uitspraak werd gedaan.
Ik ben er zeker van dat de berichtgeving in de krant Steven tot zijn daad gedreven heeft.
Ik ben op zoek naar iets, iemand, die die journalisten eens aan banden legt, en hen eens duidelijke code's voor journalisten voorlegt, met niet zoveel woorden in van in het mogelijke van, en niet verder dan noodzakelijk ,en afwegen van het maatschappelijk belang enz. Voor Steven is het te laat, voor mijzelf is het kwaad geschied, er leven nog steeds zeer boosaardige van geweld gevulde gedachten door mijn denken, ik zal het moeten leren aanvaarden wat ze over me schreven.
Ik wens jullie het allerbeste.
Met vriendelijke groeten
Lili

Plaats een reactie