Pelt © Wikimedia

Pelt ligt centraal op de Kempische as en pal tussen Hasselt en Eindhoven. Dat maakt de gemeente interessant om een centrumgemeente te worden. Peltorama 2050, het eerste ruimtelijk beleidsplan van de nog nieuwe fusiegemeente Pelt wil de inwoners en het bestuur dezelfde graad van samenwerking geven, zodat Pelt zélf beslist hoe het er uit zal zien.

Peltorama: het klinkt als de titel van een kunsttentoonstelling, maar het is de naam van het nieuwe Peltse ruimtelijk beleidsplan. Met dat plan benadert de gemeente voor het eerst bewoners om actief deel te nemen aan het ruimtelijke ordeningsbeleid. Peltenaren kregen een eerste versie van het concept, en konden vervolgens reageren. Het plan krijgt daarmee een flexibele en bewonervriendelijke sfeer.

Inzetten op mobiliteit

“Natuurlijk moet het plan ook meer zijn dan samen kijken naar hoe we Pelt willen zien in 2050,” zegt schepen van Mobiliteit in Pelt Jaak Fransen (CD&V). “We zullen sterk inzetten op mobiliteit. Pelt al haar ligging mee, maar is nog redelijk afgesloten op provinciaal en vooral op Vlaams niveau. We zullen investeren in infrastructurele projecten, met de bedoeling Pelt op Vlaams niveau te ontsluiten.”

Het gemeentebestuur denkt daarbij vooraal aan het openbaar vervoer. Zo zal de lijn Hamont-Achel-Mol dubbelsporig geëlektrificeerd worden en komt er ook een dubbel spoor op die lijn, zodat een rechtstreekse verbinding met Brussel mogelijk wordt. Het lokale bestuur denkt ook aan een verbinding met het Nederlandse Weert. Die twee verdere verbindingen kunnen Pelt internationaal bereikbaarder maken.

Wie openbaar vervoer zegt, zegt ook meteen bus- en tramlijnen. De Lijn zal in het kader van het Spartacus-project een (tram)lijn aanleggen tussen Hasselt en Noord-Limburg met een halte in Pelt. Dat maakt deel uit van het regionaal mobiliteitsplan, dat nog in opmaak is. De plannen die nu op tafel liggen zullen de ontsluiting van Pelt met het openbaar vervoer gevoelig verbeteren.

Trias Mobilica

Ook binnen de gemeente zelf wil men grondig hervormen. Om de mobiliteit en ruimtelijke ordening zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, baseert Pelt zich op de trias energetica, en de drie sleuteldomeinen van actie voor mobiliteit: de trias mobilica.

Daar gelden drie actiedomeinen: de hoeveelheid verplaatsingen verminderen, de manier van verplaatsen wijzigen en het verbeteren van efficiëntie en duurzaamheid.
Daarvoor heeft liggen er bij het Pelts gemeentebestuur enkele projecten op tafel.

Het station schuift op naar de westelijke kant van Pelt, weg van de woonkernen. Ook het spoor wordt wellicht opgehoogd, zodat het geen andere wegen moeten kruisen. Het station moet ook groter en centraler worden voor alle mobiliteit (bus, trein, tram, fiets, te voet en auto). Het uiteindelijke doel is dat het station zal functioneren als het ideale overstappunt.

Tegelijk zal het zware verkeer via omleidingswegen rond Pelt geleid worden, zodat de gemeente zelf minder schade van de drukte ervaart. Trage en duurzame verplaatsingen en de fiets moeten het hoofdvervoermiddel worden in Pelt zelf. Een sterk uitgebouwd en ondersteund fietsnetwerk doorheen heel de gemeente is het einddoel.

 


Dit artikel werd gepubliceerd door limburgnieuws.be op 05/01/2022

vorige volgende