Zaterdag 22 oktober organiseerde de
Vlaamse Jeugdraad ‘KLETS!11′ in het Centraal Station van Antwerpen. Vijftien kandidaat-jongerenvertegenwoordigers discussieerden de hele dag lang met bekende experts. Op het einde van de dag koos het publiek er negen uit die Vlaanderen jeugdvriendelijker moeten maken.

KLETS!11 was hét antwoord op al wie de jeugd onverantwoordelijk durft te noemen. Talloze politiek geëngageerde jongeren tussen 17 en 32 jaar gingen de discussie aan met verschillende experts en met het publiek over controversiële thema’s die betrekking hebben op Vlaamse jongeren. Vervolgens stemde het publiek op hun favoriete kandidaat. Op het einde van de dag kwamen er negen namen uit de bus die nu officieel deel uitmaken van de Vlaamse Jeugdraad. Ongeveer 500 jongeren uit heel Vlaanderen waren aanwezig op het evenement.

KLETS je jongerenvertegenwoordigers

De negen verkozen jongerenvertegenwoordigers zullen de komende drie jaar lang meewerken aan het Vlaamse beleid voor jongeren. Dat doen ze in de Algemene Vergadering (AV) van de Vlaamse Jeugdraad, samen met de vijftien jeugdwerkvertegenwoordigers die rechtstreeks verkozen werden door het jeugdwerk zelf.

De Vlaamse Jeugdraad heeft wel degelijk inspraak in de Vlaamse politiek, omdat het de officiële adviesraad van de Vlaamse Regering vormt. Enerzijds zijn de Vlaamse ministers verplicht hen advies te vragen rond alle politieke beslissingen die gevolgen hebben voor de Vlaamse jeugd. Anderzijds geeft de jeugdraad ook op eigen initiatief advies, die ze dan op hun beurt voorleggen aan de ministers. De jeugdvertegenwoordigers van de AV vormen letterlijk de schakel tussen het publiek en de politiek.

De negen gloednieuwe vertegenwoordigers die afgelopen zaterdag verkozen werden, zijn Lotta Coenen, Alexandra De Smedt, Toby Fischler, Lander Piccart, Lara Seynaeve, Didier Verachtert, Isaac Verhaeghe, Marie Wattiez en Sam Zahedi.

Luister, leer en discussieer

KLETS!11 was de gelegenheid bij uitstek om als jongere je stem te laten horen. Allereerst konden de jongeren deelnemen aan vijf debatten, met onderwerpen als politiek, wonen, financiën, de multiculturele samenleving en duurzame ontwikkeling. De kandidaat-vertegenwoordigers discussieerden op het podium onderling en met bekende experts, zoals Onderwijsminister Pascal Smet en journalist John Vandaele. Tegelijkertijd kon ook het publiek reageren op de discussiepunten onder begeleiding van moderator Sofie Van Moll.

Democratisch waren de debatten zeker, al liepen de emoties soms hoog op en de meningen uiteen, waardoor er een interactieve dialoog ontstond. Sommige reacties waren doelgericht. Zo hoorden we iemand zeggen “Niemand denkt nog mondiaal” of “We moeten dringend de dialoog aangaan met onze ouders”, terwijl andere jongeren eerder op hun lauweren bleken te rusten: “Momenteel ben ik werkloos, maar ik ben hoopvol. We zullen wel zien.” Voor elk debat werd er een kort filmpje getoond waarin het onderwerp van de discussie werd uitgelegd. Op die manier konden de jongeren veel bijleren over actuele discussiepunten.

What’s your wish?

Maar KLETS!11 was meer dan een verkiezingsforum. Volgens coördinator van de Vlaamse Jeugdraad Rob De Donder was het ook een inhoudelijk congres. Jongeren die nog niet de stemplichtige leeftijd hebben bereikt, konden toch hun mening en wensen kwijt over het jeugdbeleid in Vlaanderen.

50% relax

Het hoeft ook niet altijd serieus te zijn, en dat wisten ook de organisatoren van KLETS!11. Jongeren konden zich tussendoor laten masseren, een dansje doen of spelletjes spelen bij de KSJ. Ook de badgemuur van Antwerpen Jongerenhoofdstad was aanwezig, met kleurrijke buttons die je persoonlijkheid benadrukken. Zo kon je kiezen voor ‘90% verliefd, 100% jong’ of ‘20% fashionista, 100% jong’.

KLETS!11 was een leerrijk evenement voor jong en oud. Of de vers verkozen jeugdvertegenwoordigers het er goed van zullen afbrengen, is nog niet geweten, maar één ding is zeker: ze zijn voor de volle 100% geëngageerd en vooral 100% lekker jong.

© 2011 - StampMedia - Tekst: Greet Wouters, foto’s: Alexander Godts