Vanaf februari verspreidt de stad Antwerpen, in samenwerking met Formaat, de federatie van Vlaamse jeugdhuizen en jongerencentra, verschillende postkaarten om acht Antwerpse jeugdhuizen opnieuw op de kaart te zetten. Maar een stormloop op de jeugdhuizen blijft voorlopig uit.

Analyse

Formaat maakte begin 2008 een grote analyse van het jeugdhuiswerk. “Een van de duidelijke noden was de zichtbaarheid van de jeugdhuizen in de stad”, zegt Belmans. “Een tweede belangrijke conclusie was het gebrek aan identiteit van een aantal jeugdhuizen.” Daarom gingen de stad en de stadswerker van Formaat in 2008 met vrijwilligers van de jeugdhuizen aan de slag om de identiteit van hun jeugdhuis te vatten in een sprekend beeld en een treffende tekst. Dit traject leidde tot de rist postkaarten die nu verspreid worden. “Een maand na de start van de verspreiding, heb ik al veel positieve reacties ontvangen”, vertelt Belmans. “Maar het is moeilijk om te weten hoeveel mensen er precies dankzij de postkaarten naar de jeugdhuizen komen.”

Joh

Jeugdhuis Joh uit Hoboken vindt het initiatief met de postkaarten goed, maar vestigt er niet al zijn hoop op. “Er komen weinig jongeren naar ons jeugdhuis en dat zal waarschijnlijk zo blijven. De jeugd van tegenwoordig is veranderd. Ze brengen liever een avondje door in een discotheek dan in een jeugdhuis”, vertelt Steffen Meuldermans van Joh. “We hebben enorm veel concurrentie van discotheken. Jongeren komen alleen naar onze fuiven als wij veel reclame maken. Maar we hebben niet de mogelijkheid om elke week reclame te maken.”

Jeugdhuizengids

Vroeger gaf de stad een jeugdhuizengids uit, een boekje waarin alle jeugdhuizen in vermeld stonden. “Spijtig genoeg lazen alleen de ouders het boekje, met als gevolg dat jongeren de jeugdhuizen niet kenden”, vertelt Belmans. “We hebben de gids definitief afgeschaft en doen nu beroep op de postkaarten. Hopelijk zal deze aanpak de aandacht van de jongeren trekken en ze overtuigen om een jeugdhuis binnen te stappen.”

Deelnemende jeugdhuizen zijn: Josto uit Deurne, Jong Valaar uit Wilrijk, Joké uit Wilrijk, Ojé uit Deurne, Tel 18 uit Ekeren, Joh uit Hoboken, Sorm uit Deurne en De Kern uit Antwerpen

© 2009 – StampMedia – Haik Guevorkian


Dit artikel werd gepubliceerd door Gazet van Antwerpen - online op 25/03/2009
Dit artikel werd gepubliceerd door JeugdWerkNet op 25/03/2009