De prijsstijging van de NMBS van 1 februari stoot op scherpe kritiek bij zowel jongeren als bij de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB). De treintarieven stijgen met gemiddeld 6 % waardoor studenten zonder inkomen extra hard worden getroffen.

Go Pass

“Wij als jongeren worden voor de zoveelste maal het slachtoffer van de jaarlijkse prijsverhoging,” reageert student en treinreiziger Lorenzo De Pelsmaker. Jongeren moeten nu immers 6,25 % meer neertellen voor een treinabonnement. Ook de Go Pass, zeer populair bij jongeren tot 26 jaar, stijgt van 46 naar 50 euro (een toename van bijna 9%) . “Jongeren moeten met rust worden gelaten. De prijsverhoging moet alleen gelden voor mensen die werken. Ik heb als student geen vast inkomen en het is logisch dat ik niet zomaar extra geld kan ophoesten,” aldus De Pelsmaker. Maar woordvoerder van NMBS Jochem Goovaerts blijft optimistisch: “Studenten en scholieren krijgen nog altijd korting op hun treinabonnement. Ze hebben al een voordeeltarief in vergelijking met mensen die werken.”
De prijsverhoging heeft ook invloed op de Key Card. Die kaart is bedoeld voor korte afstanden, maar wordt nu heel onaantrekkelijk. “Je betaalt per rit 1,70 euro, waar een gewoon kaartje tot 7 km maar 1,60 euro kost”, klinkt het bij de BTTB.

Buitenland

Woordvoerder Goovaerts wijst erop dat de prijzen van de NMBS nog altijd lager liggen dan in het buitenland. Een klant van de NMBS betaalt gemiddeld 0,077 euro per kilometer, terwijl hij bij de Franse SNCF 0,148 betaalt, bij de Duitse Deutsche Bahn 0,156 euro en bij de Nederlandse Spoorwegen 0,155 euro per kilometer. Verder zijn de brandstofprijzen en de inflatie doorslaggevend voor de stijgingen. Dat vindt de bond echter een vreemde conclusie aangezien de brandstofprijzen in de tweede helft van 2008 juist sterk gedaald zijn. “Het spoor is zijn concurrentievoordeel met de auto op tarifair vlak volledig aan het verliezen,” aldus de BTTB.

Kwaliteitsverbetering

Door de beheersovereenkomst tussen de NMBS en de overheid mag het spoor de prijs elk jaar aanpassen. Dit jaar houdt de spoorwegmaatschappij rekening met de consumptie-index en wil ze de kwaliteit van hun diensten verbeteren. Jan Venseveren van de BTTB reageert met bitter ongeloof: “De tariefverhoging gaat niet gepaard met een kwaliteitsverbetering. De stiptheid van de treinen is immers nauwelijks verbeterd, zo blijkt uit de statistieken van Infrabel. En eens te meer is gebleken dat de NMBS en Infrabel tekortschieten in de informatievoorziening.”

Gezinnen of kleine groepen

Tot slot vraagt de BTTB een voordelig tarief voor gezinnen of kleine groepen. Voor wie zich met drie of vier mensen wil verplaatsen, is een treinkaartje veel te duur. Jaren geleden bood de NMBS daarvoor een multipass aan. Maar die is afgeschaft.

© 2009 – StampMedia – Haik Guevorkian