Op vrijdag 20 mei verzamelden zo’n 700 betogers zich voor de Spaanse ambassade in Brussel. Ze eisten democratie in Spanje. Ook andere Europese steden moesten geloven aan de protestacties van hun Spaanse inwoners. De eerste manifestaties werden gehouden op 15 mei, een week voor de verkiezingen in Spanje.

"Het is de eerste keer dat er zo veel mensen komen protesteren voor de ambassade. Er zijn al meerdere acties geweest, maar die waren niet zo succesvol", bemerkte een van de deelnemers die sinds enkele jaren in Brussel woont.

Democracia Real Ya

De eerste succesvolle maar vreedzame acties werden gehouden op zondag 15 mei. Werklozen, wanhopige studenten en andere mensen die zich niet gesteund voelen door de regering namen deel aan de protesten. 40 jongeren toonden hun misnoegen door te gaan kamperen op La Puerta del Sol, een plein in het centrum van Madrid. Almaar mensen kwamen hen steunen. De politie maakte bekend dat maar liefst 28.000 mensen het plein vrijdagavond bezet hadden. Ook in Barcelona, Valencia en andere grote Spaanse steden werden er tenten opgeslagen.

'Democracia Real Ya' (Echte democratie nu!) is de naam van de protestgolf. Het zijn niet de politieke partijen of vakbonden die de betogingen organiseren, maar de Spaanse bevolking zelf. De organisatoren verbieden elk politiek teken bij hun protesten, want het gevoel dat alle manifestanten en kampeerders verbindt, is net hun wrok tegen de Spaanse politiek. "Ze nemen het niet voor ons op", is een van de meest gebruikte slogans.

'Los indignados', zoals sommige kranten de protestvoerders noemen (gebaseerd op 'Indignez-vous' door Stéphane Hessel, nvdr.), delen allemaal dezelfde mening over het politieke beleid. Ze verzetten zich onder andere tegen het hoge werkloosheidscijfer van 20% (zelfs 50% bij jongeren), de lage lonen en de corruptie door de twee grootste partijen.

Sociaalnetwerksites

Zoals bij veel protesten in de voorbije maanden, speelden sociaalnetwerksites ook hier een belangrijke rol. De eerste manifestatie van 15 mei werd aangekondigd op Facebook en verschillende blogs. Terwijl de traditionele Spaanse media enkele dagen nodig hadden voordat er artikels verschenen over dit onderwerp (de eerste artikels werden pas op 18 mei gepubliceerd, nvdr.), barstte het op Twitter sinds zondag al van de hashtags, zoals #acampadasol, #spanishrevolution of #yeswecamp.

Verkiezingsuitslag

De actievoerders zetten de bevolking ertoe aan hun verantwoordelijkheid te nemen tijdens de verkiezingen op zondag 22 mei. Ze wilden de grote partijen uitsluiten en een einde maken aan het tweepartijenstelsel. Deze onvrede vertaalde zich ook in de verkiezingsuitslag. De kleine partijen kregen een meerderheid aan stemmen en de grote Spaanse socialisten leden een groot verlies. De grote winnaar was Partido Popular, de Spaanse conservatieve partij.

Na een week van kamperen, actievoeren en debatteren over de eisen van de bevolking, is het nu stilaan tijd dat woorden in daden omgezet worden. De belangrijkste veranderingen waarvoor Democracia Real Ya ijverde, zijn de afschaffing van politieke privileges, de vermindering van werkloosheid, meer huisvesting, meer controle op banken, een aangepast belastingsysteem en minder geld voor het leger.

© 2011 – StampMedia – Analía Plaza, vertaling: Karen Baens