In het schooljaar 2012-2013 werden 2.413 leerlingen uit het secundair onderwijs definitief uitgesloten. De Vlaamse Scholieren Koepel (VSK) vindt dat die tuchtregel te snel wordt uitgevoerd en verwijst naar time-outprojecten als alternatief voor schorsingen.

Te veel leerlingen worden door hun school definitief geschorst. De Vlaamse scholierenkoepel vreest dat leerlingen hierdoor sneller schoolmoe raken en geen diploma halen. Ze schuiven daarom de mogelijkheid tot time-outprojecten naar voren. Dat houdt in dat leerlingen die een moeilijke periode op school hebben, even uit de klas worden verwijderd. "Dat kan voor een korte periode zijn, maar ook voor enkele weken", legt VSK-voorzitster Kaylee Surgeloose uit. "Het doel van een time-out is gedemotiveerde jongeren opnieuw op de schoolbanken te krijgen en ervoor te zorgen dat ze toch een diploma halen."

Rondetafelgesprek

Hoe gaat zo'n time-out in zijn werk? We leggen ons oor te luisteren bij psychologe Elke Verlaenen, coördinator bij Netwerk Leerrecht in Vlaams-Brabant. “Als een leerling nood heeft aan een time-out, wordt die bij ons aangemeld door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Nadien volgt er een rondetafelgesprek met de leerling in kwestie, het CLB, de ouders en de opvoedingsverantwoordelijke, aangevuld met andere vertrouwenspersonen.”

"Tijdens zo’n gesprek wordt er gezocht welke begeleiding de leerling nodig heeft", vervolgt Verlaenen. "Er zijn even veel verschillende redenen waardoor leerlingen schoolmoe worden als er leerlingen zijn.  De begeleiding moet dus op maat gemaakt zijn om effect te hebben."

Na het rondetafelgesprek begint het volgende gedeelte. "Er wordt rekening gehouden met wat de interesses van de jongere zijn. Tuinieren, bakken, informatica... Eenmaal we dat hebben gevonden, zoeken we leerplekken waar ze hun interesses kunnen uitoefenen. Zo hopen we de interesse in het leren zelf terug aan te wakkeren", legt Verlaenen uit.

Wat met de leerplicht?

"De leerlingen die zich bij ons inschrijven, zijn meestal niet in staat om nog naar school te gaan maar zijn volledig in orde met hun leerplicht door een schoolvervangend activiteitenprogramma te volgen. Studeren staat vaak niet op hun prioriteitenlijst, of althans niet op nummer een", zegt Verlaenen. "Andere leerlingen kunnen wel nog naar school gaan en voor hen maken we dan een andere begeleiding."

Hoe lang duurt een time-outproject dan? "Bij ons staat er geen tijdslimiet op", benadrukt Verlaenen. "De leerling krijgt zoveel tijd als hij nodig heeft."

"Geen wondermiddel"

Als een time-out op zijn einde loopt, wordt er toegewerkt naar een terugkeer naar school. "Maar niet alleen de leerling moet veranderen, ook de school", zegt voorzitster Kaylee Surgeloose van de Scholierenkoepel. "Een time-out is geen kant-en-klare oplossing maar een belangrijke stap in het veranderingsproces van de leerling en de school. Het is geen wondermiddel, maar als alle betrokken partijen samen een inspanningen leveren, kan het wel slagen."

Zijn scholen bereid om mee te stappen in het time-outproject? "Wij vinden de time-outmomenten een goed initiatief en zorgen ervoor dat onze scholen zeker met het idee bekend zijn", vertelt Sarina Simenon, woordvoerster van het GO-onderwijs. "Maar het zijn de scholen zelf die, in samenspraak met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, kiezen of een leerling kan deelnemen aan een time-outproject of niet. We moedigen het initiatief aan, maar er zijn geen campagnes om het gebruik van time-outmomenten te stimuleren."

© 2014 – C.H.I.P.S StampMedia – Joy De Meulemeester


Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 15/02/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 15/02/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 15/02/2014