In Straatsburg is het Europese jongerenevenement European Youth Event afgesloten met een slotceremonie in de centrale zaal van Europees Parlement. Enkele jongeren overhandigden er een rapport met de ideeën die uit de debatten naar voren zijn gekomen. De deelnemers die wij spraken, blikken tevreden maar ook kritisch terug.

De voorbije drie dagen kwamen zo'n 5.000 jongeren van over heel Europa samen in Straatsburg om er debatten en workshops bij te wonen in en om het Europees Parlement. Daarnaast was er ook ruimte voor ontspanning en werden er optredens en fuiven georganiseerd voor de aanwezige jongeren.

Het evenement is vanmiddag afgesloten met een slotceremonie in de centrale zaal, die helemaal volgelopen was. Tijdens de ceremonie overhandigden een tiental jongeren een memorandum met de ideeën die uit de tientallen workshops en debatten zijn gekomen aan Othmar Karas, de ondervoorzitter van het Parlement. Dat als symbolisch gebaar om te vragen dat er ook effectief iets gebeurt met de voorstellen van de jongeren.

"Het echte doelpubliek heb je met dit evenement niet bereikt"

We polsten tot slot nog bij enkele deelnemers naar hun bevindingen. Martijn Roelen (22) was een van de Vlaamse jongeren die voor het project De Ambrassade op het EYE aanwezig was. "Ik vond het een fijn evenement, maar de organisatie mocht de jongeren best wat meer ondersteund hebben. De prijzen voor eten en drank waren bijvoorbeeld niet aan een studentenbudget aangepast. Alles was toch vrij duur."

De student pedagogische en onderwijswetenschappen heeft bovendien geen vernieuwende zaken gehoord. "De thema's zijn bekend: ja, we willen meer groene energie; ja, we willen meer democratische participatie; ja, we willen meer jobs." Hij denkt dat dergelijke initiatieven de Europese integratie kunnen bevorderen, maar is ook kritisch. "Je komt niet vanuit Bulgarije, Litouwen of Portugal naar Straatsburg als je niet achter het Europese project staat. Het echte doelpubliek heb je met dit evenement niet bereikt."

Rasmus (31) leidde een groep jongeren. "Over het algemeen vond ik de organisatie behoorlijk sterk," vertelt de Zweed, "alleen doken er af en toe logistieke problemen op. Je werd wel geholpen, maar de informatie bleek niet altijd even correct." Hij is erg nuchter over de ideeën die hier voorgesteld werden. "Jongeren die naar Straatsburg gekomen zijn, gingen hoogstwaarschijnlijk al stemmen." Zelf ziet hij niets in een federaal Europa. "We moeten niet te gek gaan doen."

Ook voor Radka (26) en Idka (23) hoeft Europa niet verder uitbreiden. "Het is goed zoals het nu is. Op sommige vlakken kunnen de verschillende lidstaten nog beter samenwerken, maar de Europese Unie heeft haar grenzen bereikt." Rebecca (21, foto) neemt heel wat ideeën mee naar huis. "Ik vond het bijvoorbeeld erg interessant dat enkele jongeren voorstelden om een Europese jobdatabank te creëren." Het evenement heeft de Duitse geïnspireerd om Europa meer te promoten.

"Het European Youth Event was erop gericht ideeën uit te wisselen. Die doelstelling is alvast gerealiseerd, want ik heb met heel wat leeftijdsgenoten kunnen praten", vertelt El Idrissi Yasin (18) uit Straatsburg.

© 2014 - Deredactie.be ism StampMedia - Joris Truyts en Laurens Soenen


Dit artikel werd eerst gepubliceerd door Deredactie.be op 11/05/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 13/05/2014