Geen brug, maar een tunnel moet zorgen voor een betere doorstroming van de mobiliteit rond Antwerpen. Het studiebureau Arup/Sum heeft haar langverwacht alternatief voor de Lange Wapper voorgesteld. Het behoud van de goede woon- en leefomgeving is het stokpaardje in het vierde tracé voor de Antwerpse Oosterweelverbinding.

Arup/Sum stelde op 8 juli het uitgewerkt plan voor het zogenaamde ‘vierde tracé’ voor. Het gaat om een tunnelvariant die moet zorgen voor een vlotte verbinding tussen linker- en rechteroever met een aansluiting op de A12 en E19. De eenvoud van het plan moet de haalbaarheid van het tracé vergroten en een voordeel geven op de andere voorstellen.

Woon- en leefomgeving

Het debat over de mogelijkheden voor een derde oeververbinding sleept ondertussen al 15 jaar aan. Na een voorstel voor een tunnel-brugverbinding (het gekende BAM-tracé met de Lange Wapperbrug) en het Straten-generaal-tracé met een tunnelverbinding, stelde Arup/Sum een tweede mogelijke tunnelverbinding voor. Volgens Arup/Sum is het grootste voordeel de positieve invloed van de tunneloplossing op de leef- en woonomgeving. Voor burgemeester Patrick Janssens (SP.a) vormt dit het hart van het debat.

Betere spreiding

Arup/Sum pleit voor een rechte ondertunneling van 4,3 km lang, zonder Oosterweelknooppunt. Hierdoor hebben chauffeurs geen last van wisselende verkeersomstandigheden, zoals wel het geval is bij het BAM-tracé waarbij automobilisten geconfronteerd worden met de overgang van tunnel naar brug. Verder pleit Arup/Sum ook voor een intensiever gebruik van de Liefkenshoektunnel. Een uitgewerkt en automatisch verkeersgeleidingssysteem via dynamische borden moet de chauffeurs niet enkel informatie geven over de verkeerssituatie op de ring, maar ook de weg tonen naar de Liefkenshoektunnel. Het verkeer wordt op die manier meer gespreid.

Negatieve punten

De tunnel bevindt zich veel dieper dan het BAM-ontwerp en zal bestaan uit twee kokers van drie rijstroken. Hoewel het tracé technisch en financieel haalbaar blijkt te zijn, heeft ook dit ontwerp zijn negatieve punten. Het Arup/Sum-tracé scoort beter dan het BAM-tracé op vlak van investerings- en onderhoudskosten, maar de inkomsten zullen lager zijn. Verder bevinden er zich verschillende actieve, net vernieuwde bedrijven op het haventerrein dat gebruikt zou worden. Arup/Sum verwijst echter naar de bonus voor de stad en de haven, die het tracé op lange termijn voor de stad kan betekenen.

Geen conclusies

Het college heeft nog tot 23 oktober de tijd om advies uit te brengen over de bouwaanvraag en trekt daarom nog geen conclusies. Wanneer er genoeg handtekeningen verzameld worden, zal ook het tracé van Arup/Sum onderdeel vormen van de mogelijke volksraadpleging.

© 2009 - StampMedia - Carmen Van Oers