‘Heart tot heart’ is een uitwisselingsproject dat vorig jaar en naar aanleiding van de Olympische Spelen tot stand kwam tussen het Provinciaal Instituut PIVA en de Chinese 55th High School in Peking. Dertien Vlaamse studenten trokken toen naar Peking om er zich te laten onderdompelen in de Chinese cultuur.

Dat bezoek werd door beide partners zo succesvol bevonden dat ze deze uitwisseling jaarlijks willen organiseren. Op 15 januari is het dan ook de beurt aan de leerlingen van het PIVA om veertien studenten van de Chinese partnerschool te verwelkomen.

Positieve beeldvorming

Op 10 juli 2008 vertrokken dertien eindejaarsstudenten Toerisme en Hotel met twee begeleiders naar de 55th High School in Peking. Gedurende twaalf dagen logeerden de leerlingen in het gezin van hun Chinese partners. Ze werden er verwelkomd op een uitgebreid programma waarbij twee dagen werden voorzien om activiteiten te ondernemen met het gastgezin. Zowel de Belgische als de Chinese leerlingen waren heel positief en enthousiast over het project. Bovendien zeiden de studenten dat hun beeld over België en China in de positieve zin veranderd was.

Kennis in praktijk

Van 15 tot 22 januari komt er nu een delegatie van veertien studenten en vier leerkrachten van de 55th High School naar Antwerpen. Ook zij zullen verblijven in gastgezinnen. Voor de meeste Chinese studenten zal het de eerste keer zijn dat ze buiten China reizen. Om hun verblijf onvergetelijk te maken, wordt hen een uitgebreid cultureel programma voorgeschoteld met o.a. een rondleiding door het oude stadscentrum van Antwerpen en het bijwonen van een klassiek concert in de Koningin Elisabethzaal. Voor de vierdejaarsstudenten van de Toerismeafdeling van PIVA is dit een unieke kans om de opgedane kennis van de afgelopen vier jaar in praktijk om te zetten. Wanneer ze in hun vijfde en laatste jaar zitten, krijgen zij dan weer de kans om naar China af te reizen.

Dallas

Jan Wollaert is één van de verantwoordelijken van het uitwisselingsproject. Hij verwacht dat de studenten van de Chinese partnerschool een enorme cultuurshock zullen ondergaan. “Tijdens ons bezoek van vorig jaar bleek dat ze zich België als een soort Dallas voorstellen waar iedereen een dikke bankrekening heeft. We verdienen dan wel meer, maar de kosten liggen hier ook veel hoger. Als je onze levensstandaard vergelijkt met die van Peking is die eigenlijk ongeveer dezelfde”, zegt Wollaert.

Stokjes vs. mes en vork

“Om het programma samen te stellen, zijn we vooral gaan kijken naar wat de Chinese leerlingen willen doen. Zij blijken vooral geïnteresseerd in heel gewone zaken als hoe onze huizen eruit zien, hoe de living is ingericht, wat de dagelijkse gewoonten zijn, enz.” Daarnaast zullen de Chinese leerlingen ook een zondag bij hun gastgezinnen doorbrengen. “Net zoals wij vorig jaar met stokjes hebben leren eten, is het nu de beurt aan hen om met mes en vork te leren eten.”

Ja of nee

Op het vlak van communicatie verwacht Jan Wollaert niet al te veel moeilijkheden. “De studenten praten goed Engels.” Toch is er indien nodig altijd iemand bereikbaar die als tolk kan optreden. “Het is namelijk zo dat Chinezen uit beleefdheid nooit rechtsreeks ja of nee durven zeggen,” glimlacht Wollaert, “Dat kan soms wel voor communicatieproblemen zorgen.”

© 2009 – StampMedia – Astrid Boost


Dit artikel werd gepubliceerd door Mo* - online op 14/01/2009