LONDEN - De topuniversiteit King's College zoekt jonge mannen die bereid zijn cocaïne te snuiven voor een onderzoek. Rita Brauwers van het afkickcentrum De Sleutel waarschuwt voor eventuele gevaren van een dergelijk onderzoek.

Een professor en zijn team spoort honderden studenten via een e-mail aan om zich op te geven voor het experiment. De wetenschappers zijn op zoek naar gezonde mannen tussen 25 en 40 jaar die cocaïne nasaal (via de neus, nvdr.) en onder medisch toezicht innemen. Daarna nemen de onderzoekers gedurende vier maanden bloed-, urine- en zweetstalen van de deelnemers om de effecten te bestuderen.

Geen rechtstreekse verslaving

Bestaat er dan geen gevaar voor verslaving? “Verslaving is een langdurig proces”, vertelt  Rita Brauwers. “Sommige mensen zijn gevoeliger voor verslavingen dan anderen. Er zijn ook verschillen in de verslavingsgraad van de producten. Wij hebben bij De Sleutel een schema met de mate van verslaving van de verschillende producten. Cocaïne bevindt zich eigenlijk halverwege dat schema. Maar verslaafd worden na eenmalig gebruik is uitgesloten.”

Potentieel toch verslavend

Toch acht ze de methodiek van het onderzoek niet geheel risicoloos. "Ook al is er na eenmalig gebruik van cocaïne geen verslavingsgevaar, toch vind ik zo’n experiment op zijn minst ongepast”, aldus Brauwers. “De kans is groot dat mensen die voor het eerst cocaïne snuiven het effect aangenaam zullen vinden. Wat op termijn toch tot verslaving kan leiden. Ik begrijp niet waarom die universiteit een beroep doet op studenten. Vraag dat aan mensen die sowieso gebruiken. Ook bij die groep vind je gezonde mannen tussen 25 en 40 jaar.”

Acute psychose

Er schuilt volgens Brauwers nog een ander gevaar. “Een acute psychose kan in zeldzame gevallen ook bij eenmalig gebruik voorkomen. Al hebben mensen vaak een verkeerd beeld. Eigenlijk komen psychoses meer voor bij cannabisgebruikers dan bij cocaïnegebruikers. Maar de kans is niet onbestaande. We weten niet of het product de trigger is, dan wel de oorzaak. Er wordt momenteel volop onderzoek naar deze problematiek verricht.”

Ethisch onverantwoord

De onderzoekers claimen dan wel zelf dat het onderzoek ethisch verantwoord is en het motto van de universiteit mag dan wel ‘Met heiligheid en met wijsheid’ zijn, Brauwers van haar kant vindt de proeven allesbehalve onberispelijk. “Wat willen ze daarmee bereiken?”, vraagt ze zich af. “Het is net als iemand, die er niet per se op voorzien is of onervaren is, heroïne laten gebruiken of tegen tweehonderd per uur met de auto laten rijden.”

© 2013 - StampMedia/Plantijn Hogeschool - Andrei Diaconu